ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ - SPOLEČENSKÉ CENTRUM JESENICE 14. 12. 2017

Adventní koncert

14. prosince 2017 se ve zcela zaplněném sále Společenského centra Jesenice představili rodičovské i další jesenické veřejnosti již tradičně žáci hudebního, tanečního a literárně dramatického oboru základní umělecké školy. Potěšilo nás, že si malé i větší umělce přišli poslechnout nejen rodiče, ale i kolegové stávající a bývalí, stejně tak jako představitelky vedení města - starostka R. Vladyková a členka rady města Z. Pašková. Ve dvouhodinovém programu zazněly melodie a písně nejen vánoční či lidové, ale i klasické, moderní a populárně taneční. První polovinou večera provázela zcela suverénně nová moderátorská dvojice dosud nejmladších moderátorů Aničky a Filipa z literárně dramatického oboru, jinak žáčků teprve třetí třídy. V úvodu programu zazněl Canon in D J. Pachelbela v provedení smyčcovému souboru pod vedením E. Mynaříkové ve spolupráci s akordeonisty ze třídy I. Pastierikové. A pak už se na pódiu střídala vystoupení sólistů, malých komorních uskupení, taneční vystoupení s uměleckým přednesem či scénickým ztvárněním vánočních příběhů.  V letošním roce dotvářely atmosféru adventního koncertu poprvé také kulisy z „dílny“ kolegů P. Naďové a T. Rozsnyo, které na pozadí velké černé opony vytvořily celou zimní krajinu se zasněženou jesenickou kapličkou. Druhá polovina programu patřila cele školnímu orchestru a jeho sólistům pod vedením J. Bárty a pěveckému komornímu souboru pod vedením J. Hrdličkové. I v tomto souboru předvedli skvěle svá pěvecká sóla Adéla, Linda, Terezka a Matyáš. Zasloužené poděkování z úst ředitelky školy J. Novotné i starostky města R. Vladykové patřilo nejen účinkujícím, ale i pedagogům, kteří program se svými žáky připravili: K. Badarovskému, J. Bártovi, Š. Borské, T. Formánkovi, J. Hrdličkové, M. Jersákovi, J. Lenzovi, E. Mynaříkové, I. Pastierikové, Z. Rističovi, J. Slezákovi, J. Šeflovi a P. Tomáškové. Všechny pak potěšil mail, který jsme dostali druhý den po koncertu a z něhož cituji: „Dobrý den, musím Vám napsat, že včerejší adventní koncert byl úžasný! Chci Vám sklonit poklonu, laťku jste pozvedli opět výše a dovolím si říci, že tentokrát opravdu o dost. Zvolili jste tak akorát počet vystoupení, měli jste koncert velmi dobře ozvučený, nádherná scéna/kulisy, moderátorská dvojice dětí byla moc šikovná, pan Bárta si také moc pěkně „odspeakoval“ svou část a výkon jeho orchestru byl famózní, žáci ZUŠ svými vystoupeními ukázali, že dozráli od posledního koncertu znatelně dál, organizace koncertu pěkně plynula. Děkuji všem v ZUŠ za úžasně odváděnou práci, za čas a energii, kterou našim dětem věnují. Pevně věřím, že nejenom my rodiče, ale i vedení ZŠ Jesenice a Město Jesenice jsou na Vás hrdí a budou Vám vytvářet podmínky takové, abyste měli spoustu elánu v této činnosti pokračovat v takovém nasazení jako doposud. Přeji Vám mnoho dalších úspěchů a šikovných žáčků!“ Za takové uznání a pochvalná slova velmi děkujeme.

Blažena Lvová, ZŘ pro ZUŠ