INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ - STRAVOVÁNÍ

Souhrn základních informací týkající se stravování prvňáčků:

Kdo zajišťuje stravování prvních tříd ve školním roce 2017_2018?
- Stravování pro 1. třídy zajištuje ve školním roce 2017_2018 MŠ JESENICE.

Kde získám přihlášku ke stravování?
- Přihlášky ke stravování jsou ke stažení zde v sekci dokumenty-formuláře-zš, nebo pod tímto článkem.
- Přihlášky v tištěné formě jsou k dispozici v MŠ Jesenice (Osnice) a v MŠ Kamarád.

Jak a kam odevzdat vyplněnou přihlášku?
- Vyplněné přihlášky doručte zpět k hospodářce MŠ Jesenice (pí. Moteffová) nebo zašlete emailem na jidelnams@jesenickaskola.cz (originály přihlášek pak odevzdejte do 4. 9. 2017).

 

ZŠ A ZUŠ JESENICE, p. o.

Přiložené soubory