PLES 9.A,B - ČERVEN 2017

  V pátek 16. 6. se od 18 do 22 hod. v sále společenského centra Jesenice konal absolventský ples 9. ročníku. Účast byla veliká. Deváťáci jenom zářili, rodiče byli pyšní na své děti, učitelé zpovzdálí a s úlevou sledovali, že je vše tak, jak má být.

  Velké poděkování patří p. uč. Tiboru Rozsnyóovi, který se za pomoci děvčat ze 6. B podílel na výzdobě sálu. Samozřejmě nesmím zapomenout na „nezapomenutelné“ moderování Niki Tomšíkové a Sama Řepy z 8. ročníku. Novinkou bylo vyhlášení plesového krále (V. Chalachan) a královny (D. Rektorová).

  Ples se vydařil i díky precizně nazkoušeným předtančením a připraveným fotodokumentacím, které si vytvářeli sami žáci. Poděkování patří také mým kolegům, kteří se na plese organizačně podíleli.

 

Mgr. Šárka Pajačová