ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE MLADÝCH MUZIKANTŮ A ZPĚVÁKŮ "JARNÍ PETRKLÍČ"

se bude konat v úterý 27. února od 14.00 hodin v divadelním sále školy v kategorii mladších instrumentalistů (žáci 1. – 5. tř. ZŠ), od 15.30 hodin v kategorii starších instrumentalistů (žáci 6. – 9. tř. ZŠ) a od 16.15 hodin v kategorii komorních/malých souborů. Ve středu 28. února od 14.00 hodin budou v divadelním sále školy soutěžit žáci v  kategorii mladších zpěváků (žáci 1. -  5. tř. ZŠ), od 15.30 hodin žáci v kategorii starších zpěváků (žáci 6. – 9. tř. ZŠ) a od 16.15 hodin v kategorii komorních a velkých sborů. Žáci se přihlašují prostřednictvím svých učitelů (ZŠ nebo ZUŠ), uzávěrka přihlášek je 19. února. Poroty jsou složeny z pedagogů ZŠ a ZUŠ, soutěžící se mohou umístit ve zlatém, stříbrném a bronzovém pásmu. Do finále (22. března v KD KRAKOV v Ďáblicích) postupují nejvýše 2 soutěžící v každé kategorii. Soutěž je veřejnosti přístupná, srdečně zveme rodiče, pedagogy i spolužáky všech soutěžících!!!                                                                                                         

                                                                                                                                            Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ