Upozornění pro rodiče žáků výtvarného oboru základní umělecké školy ze třídy MgA. Pavly NAĎOVÉ! AKTUALIZOVÁNO !

Upozornění pro rodiče žáků výtvarného oboru základní umělecké školy ze třídy MgA. Pavly NAĎOVÉ!

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o výtvarný obor a navýšení žáků ve třídě nad povolený limit s výukou ve středu od 15.00 – 17. 15 hodin bude tato skupina rozdělena na skupiny dvě:

Nejmladší žáci (z 1. a 2. tříd) budou docházet na výuku v pátek od 12.45 – 15. 00 hodin, starší žáci zůstávají ve skupině ve středu od 15.00 – 17. 15 hodin.

Odvádění dětí z odloučeného pracoviště na Zbraslavské (1. třídy) do ateliéru v hlavní školní budově (K Rybníku 800) je zajištěno.                                                                                            

                                                                Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ