UPOZORNĚNÍ ZŠ - PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Z důvodu nízkého počtu žáků v některých třídách a z kapacitních důvodů jsme nuceni ve školním roce 2017/2018 sloučit některé ročníky. 

Jedná se o budoucí třetí, pátý a šestý ročník. 

Seznamy žáků budou pod evidenčními čísly (variabilními symboly) zveřejněny v bakalářích, na webových stránkách školy a v prostorách recepce školy během měsíce srpna. 

ZŠ A ZUŠ JESENICE, p. o.