UPOZORNĚNÍ ZUŠ

Prosím rodiče žáků, aby zkontrolovali, zda provedli platbu školného za 1. pololetí školního roku 2017/2018 (1 000,- nebo 1 500,- Kč dle oboru) a pokud tak neučinili, aby platbu na účet ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY (276045939/0300) odeslali co nejdříve!

Blažena Lvová, zást. řed. školy pro ZUŠ