ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE

V týdnu od pondělí 4. září do pátku 8. září se všichni žáci, kteří pokračují v docházce do ZUŠ, dostaví ke svým vyučujícím pro informace o rozvrhu. Ti, kteří se v tomto termínu bez omluvy nedostaví, nebudou zapsáni do dalšího ročníku. Na jejich místa budou přijati noví žáci, kteří v červnu 2017 prošli úspěšně přijímacím řízením a nemohli být pro doposud naplněnou kapacitu do ZUŠ přijati.

Jedná se především o žáky oboru hudebního (hra na hudební nástroj, zpěv) a oboru literárně dramatického.

Obor výtvarný – přijati budou všichni žáci, kteří prošli přijímacím řízením v červnu.

Obor taneční – přijati budou všichni žáci, kteří prošli přijímacím řízením v červnu.

Dodatečné přijímací řízení pro zájemce o taneční obor

proběhne v pondělí 11. září (pozor změna) ve čtvrtek 7. září  od 15.00 do 17.00 hodin v tanečním a divadelním sále hlavní školní budovy (K Rybníku 800), 3. patro.

Výuka v hromadných oborech = obor výtvarný, taneční, literárně dramatický a hudební nauka, která je povinným předmětem pro žáky hudebního oboru od 1. do 4. ročníku, začne v týdnu od 18. září.

Rozdělení žáků do skupin a rozvrh výuky bude vyvěšen v týdnu od 11. září na hlavní nástěnce u recepce školy.

ZŠ A ZUŠ JESENICE, p. o.