Učitelé

Učitelé

Mgr. Radomír Aberl

třídní učitel 3.C
Čj, Aj, M, Pr, Tv

Radana Aberlová

třídní učitelka 3.D (od 1. 2. 2017)

Krste Badarovski, DiS.

učitel
ZUŠ

Josef Bárta

učitel
ZUŠ
klarinet, saxofon, zobcová flétna, klávesy

MgA. Štěpánka G. Borská

učitelka
ZUŠ
kytara, literárně dramatický obor

Ondřej Černý

učitel zuš
ZUŠ
hudební nauka
od 1. 2. 2017 místo paní učitelky Zuzany Seibertové

Mgr. Dagmar Červená

třídní učitelka 0.A

Lenka Červená

třídní 1.C

Bc. Lucie Chmelařová, DiS.

učitelka
ZUŠ
zobcová flétna, příčná flétna

Mgr. Josef Čížkovský

zástupce ředitelky pro II. stupeň ZŠ, třídní 8.A, vedoucí SVČ
ČJ, D
725612619 (služební mobil)

Mgr. Jana Coker

třídní učitelka 3.A
Čj, Aj, M, Pr, Tč

Mgr. Lucie Coufalová

třídní učitelka 2.A
Čj, Pr, M, Tv, Tč
727815927 (mobil na detašované pracoviště, náhrada pevné linky sborovna Budějovická 77)

Petra Dvořáková

vychovatelka v 17. OD (4.BE) ve třídě 4.B, asistentka pedagoga 0.B

Tomáš Formánek

učitel zuš
ZUŠ

Mgr. Barbora Hakenová

třídní učitelka 5.C
Čj, Aj, M, Př, Hv, Tv, Tč

Mgr. Jana Hesová

třídní učitelka 2.D
učitelka na 1. stupni ZŠ
727815927 (mobil na detašované pracoviště, náhrada pevné linky sborovna Budějovická 77)

Ing. Kateřina Honsová

asistentka pedagoga 0.A

Ing. Radka Horáková

zastupující třídní učitelka 9.B

Mgr. Jarmila Hrdličková

třídní učitelka 1.B, speciální pedagog

Mgr. Libuše Hrdličková

třídní učitelka 1.A
Čj, M, Pr, Hv, Tv, Tč

Mgr. Jana Hrdličková

učitelka
ZUŠ
pěvecká hlasová výchova

Zdeňka Hrubá

vychovatelka v 7. OD. (2.A, 5.D) ve třídě 4.E, asistentka pedagoga 3.C

Mgr. Blanka Jakoubková

třídní učitelka 3.D
Čj, M, Př, Pr, Hv, Tč

Šarlota Jakubcová

asistentka pedagoga 5.B

Bc. Andrea Jiskrová

zastupující třídní učitelka 7.B, učitelka
Sp, Hv, hudební nauka, pěvecký sbor

Bc. Lenka Khýrová

třídní učitelka 5.D
Čj, Aj, M, Př, Vl, Tč

Mgr. Tereza Knapová

třídní učitelka 5.A
Čj, M, Aj, Př, Hv, Tč

Bc. Tereza Konrádová

zastupující třídní učitelka 6.C

Markéta Kořínková, DiS.

učitelka
ZUŠ
zobcová flétna, příčná flétna

Andrea Krumphanzlová, DiS.

asistentka

Martina Kubíková, DiS.

vychovatelka ve šk. klubu 2. stupeň ve třídě 6.A, asistentka pedagoga 4.E

Mgr. Eliška Kubů

třídní učitelka 8.B

Marek Labák

netřídní učitel

Mgr. Markéta Ladová

vých. por. 2.st, zast. TU 8.A, metodik prev
Aj, Sp
606030344 (služební mobil)

Mgr. Věra Langerová

třídní učitelka 7.A

Jakub Lenz, DiS.

učitel zuš
ZUŠ

Blažena Lvová

zástupkyně ředitelky pro ZUŠ
ZUŠ
klavír, NJ
725612613 (služební mobil)

Mgr. Klára Manzelová

třídní učitelka 3.B
Čj, Aj, M, Pr, Tv

Bc. Zlata Marková

třídní učitelka 2.C
Čj, M, Pr, Tč, Tv
727815927 (mobil na detašované pracoviště, náhrada pevné linky sborovna Budějovická 77)

Iva Mašková

asistentka pedagoga 5.C

Mgr. Leona Matějková

třídní uč. 4.E, koordinátorka ŠVP, správkyně žák. knihovny

Jaroslava Matulová

třídní učitelka 4.A
Čj, M, Př, Vl, Tč, Tv

Romana Matušinská

vychovatelka ve 14. OD. (3.CD) ve třídě 3.C, asistentka pedagoga 3.D

Eliška Mynaříková

učitelka zuš
ZUŠ

MgA. Pavla Naďová

zastupující třídní učitelka 6.A, učitelka
Vv, Tč, výtvarný obor

Mgr. Tatjana Nadymáčková

třídní učitelka 6.A

Marcela Nevečeřalová

třídní učitelka 4.C
Čj, M, Př, Vl, Tč, Tv

Ing. Mgr. Jitka Novotná

ředitelka školy, zastupující personalistka
VL, AJ
725612612 (služební mobil)

Mgr. Stanislava Otradovcová

vychovatelka v 19. OD. (5.ABC) ve třídě 5.C

Mgr. Šárka Pajačová

třídní učitelka 9.A

Martina Panošová

asistentka pedagoga 8.B

MgA. Irena Pastieriková

učitelka zuš
ZUŠ
akordeon, klavír

Mgr. Petr Pavelka

statutární zástupce, zastupující třídní učitel 8.B
M, Tv
725612610 (služební mobil)

Veronika Populová

asistentka pedagoga 0.B

Mgr. Irena Přibilová

třídní učitelka 1.D

Mgr. Jan Purkar

zastupující třídní učitel 7.A

Bc. Robert Řehák

třídní učitel 6.C, zdravotník školy
AJ, F
astronomie, medicína, geocaching, pes

Mgr. Jana Richtrová

třídní učitelka 4.B

Zoran Ristič

učitel zuš
ZUŠ

Mgr. Tibor Rozsnyó

vychovatel v 18. OD. (4.CD) ve třídě 4.C

Tomáš Schwarzbacher Zeman, DiS.

zastupující třídní učitel 9.A

Simona Sedlářová

učitelka

Jakub Šefl, DiS.

učitel
ZUŠ
trubka, zobcová flétna

Jakub Slezák, DiS.

učitel zuš
ZUŠ

Ing. Marcela Slunéčková

učitelka

Lukáš Smola

třídní učitel 4.D
Čj, Vl, M, Ict, Tv

Ing. Jana Smutná

třídní učitelka 0.B

Mgr. Helena Švandová

třídní učitelka 5.B
Čj, Aj, M, Vl, Př, Tč

Michaela Svárovská

asistentka pedagoga 3.A

Mgr. Anna Tauberová

třídní učitelka 2.B
Čj, M, Pr, Tč, Vv, Tv
727815927 (mobil na detašované pracoviště, náhrada pevné linky sborovna Budějovická 77)

Jitka Tichá

učitelka

Mgr. Kateřina Urbani

třídní učitelka 2.E
Čj, M, Pr, Tč, Tv
727815927 (mobil na detašované pracoviště, náhrada pevné linky sborovna Budějovická 77)

Mgr. Zdeňka Valentová

školní psycholog, učitel
Vl
606030345 (služební mobil)

Olga Velková

asistentka pedagoga 2.E

Martin Vondráček

správce sítě
Ict
725612620 (služební mobil)

Mgr. Marie Voříšková

třídní učitelka 1.E

Mgr. Světlana Vrbková

třídní učitelka 6.B, správkyně učit. knihovny

ak. soch. Jitka Wernerová

učitelka zuš
ZUŠ
výtvarný obor

Mgr. Jiří Zeman

třídní učitel 7.B

Ing. Lenka Zrzavá

třídní učitelka 9.B