Učitelé

Učitelé

Mgr. Radomír Aberl

třídní učitel 4.C
Čj, Aj, M, Pr, Tv

Radana Aberlová

třídní učitelka 3.B

Krste Badarovski, DiS.

učitel zuš
ZUŠ
klavír, korepetice

Josef Bárta

učitel zuš
ZUŠ
klarinet, saxofon, zobcová flétna, klávesy

MgA. Štěpánka G. Borská

učitelka zuš
ZUŠ
kytara, literárně dramatický obor

Mgr. Věra Brtnová

třídní učitelka 6.A

Ondřej Černý

učitel zuš
ZUŠ
hudební nauka, violoncello

Mgr. Dagmar Červená

třídní učitelka 1.A

Bc. Lucie Chmelařová, DiS.

učitelka zuš
ZUŠ
zobcová flétna, příčná flétna

Mgr. Josef Čížkovský

zástupce ředitelky pro 5.- 9. ročník ZŠ, vedoucí SVČ
ČJ, D
725612619 (služební mobil)

Mgr. Lucie Coufalová

třídní učitelka 3.A

Markéta Dolínková

třídní učitelka 0.B

Petra Dvořáková

vychovatelka, asistentka pedagoga

Marek Eisman

učitel

Marta Hauková

asistentka pedagoga

Mgr. Jana Hesová

třídní učitelka 3.D
učitelka na 1. stupni ZŠ
727815927 (mobil na detašované pracoviště, náhrada pevné linky sborovna Budějovická 77)

Ing. Kateřina Honsová

třídní učitelka 1.E

Ing. Radka Horáková

učitelka 2. stupně ZŠ

Mgr. Jana Hrdličková

učitelka zuš
ZUŠ
pěvecká hlasová výchova

Mgr. Libuše Hrdličková

třídní učitelka 2.A
Čj, M, Pr, Hv, Tv, Tč
727815927 (mobil na detašované pracoviště, náhrada pevné linky sborovna Budějovická 77)

Mgr. Jarmila Hrdličková

třídní učitelka 2.B, speciální pedagog
Čj, M, Pr, Tč
727815927 (mobil na detašované pracoviště, náhrada pevné linky sborovna Budějovická 77)

Zdeňka Hrubá

vychovatelka, asistentka pedagoga

Mgr. Blanka Jakoubková

třídní učitelka 4.D
Čj, M, Př, Pr, Hv, Tč

Bc. Andrea Jiskrová

třídní učitelka 8.B zš, učitelka zuš
Sp, Hv, hudební nauka

Lenka Jurčová

asistentka pedagoga

Mgr. Lenka Khýrová

třídní učitelka 5.B
Čj, Aj, M, Př, Vl, Tč

Mgr. Gabriela Klosová

třídní učitelka 2.E
727815927 (mobil na detašované pracoviště, náhrada pevné linky sborovna Budějovická 77)

Mgr. Tereza Knapová

třídní učitelka 5.A
Čj, M, Aj, Př, Hv, Tč

Markéta Kořínková, DiS.

učitelka zuš
ZUŠ
zobcová flétna, příčná flétna

Marie Kostúrová st.

třídní učitelka 4.A

Daniela Kovaříková

asistentka pedagoga

Martina Kubíková, DiS.

vychovatelka ve šk. klubu, asistentka pedagoga

Mgr. Eliška Kubů

třídní učitelka 9.B, koordinátor ŠVP, výchovný poradce 2. stupně
Z, D, Sp
606030344 (služební mobil)

Marek Labák

třídní učitel 7.B

Mgr. Věra Langerová

třídní učitelka 8.A

Jakub Lenz, DiS.

učitel zuš
ZUŠ

Blažena Lvová

zástupkyně ředitelky pro ZUŠ
ZUŠ
klavír
725612613 (služební mobil)

Mgr. Klára Manzelová

třídní učitelka 4.B
Čj, Aj, M, Pr, Tv

Bc. Zlata Marková

třídní učitelka 3.C
Čj, M, Pr, Tč, Tv
727815927 (mobil na detašované pracoviště, náhrada pevné linky sborovna Budějovická 77)

Mgr. Leona Matějková

zástupkyně ředitelky pro 0.- 4. ročník ZŠ, správkyně žákovské knihovny
Čj, M, Př, Vo
725 612 611 (služební mobil)

Bc. Jaroslava Matulová

třídní učitelka 2.C
Čj, M, Př, Vl, Tč, Tv
727815927 (mobil na detašované pracoviště, náhrada pevné linky sborovna Budějovická 77)

Romana Matušinská

třídní učitelka 1.D

Eliška Mynaříková

učitelka zuš
ZUŠ

MgA. Pavla Naďová

zastupující třídní učitelka 7.A, učitelka ZUŠ
Vv, Tč, výtvarný obor ZUŠ

Marcela Nevečeřalová

třídní učitelka 5.C
Čj, M, Př, Vl, Tč, Tv

Ing. Mgr. Bc. Jitka Novotná

ředitelka školy
VL, AJ
725612612 (služební mobil)

Mgr. Stanislava Otradovcová

vychovatelka

Mgr. Šárka Pajačová

třídní učitelka 9.A

Martina Panošová

asistentka pedagoga

MgA. Irena Pastieriková

učitelka zuš
ZUŠ
akordeon, klavír

Mgr. Petr Pavelka

statutární zástupce ředitelky školy
M, Tv
725612610 (služební mobil)

Veronika Populová

asistentka pedagoga 0.B

Irena Poučková

asistentka pedagoga

Kateřina Přibilová

asistentka pedagoga

Mgr. Irena Přibilová

třídní učitelka 2.D
Čj, M, Pr, Tv
727815927 (mobil na detašované pracoviště, náhrada pevné linky sborovna Budějovická 77)

Mgr. Jan Purkar

zastupující třídní učitel 8.A

Bc. Robert Řehák

třídní učitel 7.C, zdravotník školy
AJ, F
astronomie, medicína, geocaching, pes

Zoran Ristič

učitel zuš
ZUŠ

Mgr. Tibor Rozsnyó

učitel zš

Tomáš Schwarzbacher Zeman, DiS.

třídní učitel 7.A, metodik prevence

Jakub Šefl, DiS.

učitel zuš
ZUŠ
trubka, zobcová flétna

Jakub Slezák, DiS.

učitel zuš
ZUŠ
klavír, korepetice

Ing. Marcela Slunéčková

učitelka

Lukáš Smola

třídní učitel 5.D
Čj, Vl, M, Ict, Tv

Ing. Jana Smutná

třídní učitelka 1.B

David Sůva

učitel zš

Michaela Svárovská

třídní učitelka 0.A

Martina Thomsonová

asistentka pedagoga

PhDr. Olga Tumová

učitelka zš
D, Z, HV, NJ, VO

Mgr. Zdeňka Valentová

školní psycholog, učitel
Vl
606030345 (služební mobil)

Šarlota Vojtová (Jakubcová)

asistentka pedagoga

Martin Vondráček

správce sítě, učitel ICT
Ict
725612620 (služební mobil)

Mgr. Marie Voříšková

třídní učitelka 1.C

ak. soch. Jitka Wernerová

učitelka zuš
ZUŠ
výtvarný obor

Mgr. Haubová Zuzana

učitelka zš