Vychovatelé

Vychovatelé

Božena Bláhová

vychovatelka

Jana Černá

vychovatelka

Petra Dvořáková

vychovatelka, asistentka pedagoga

Martin Hána

vychovatel, učitel

Martina Hánová

vedoucí vychovatelka ŠD
725612618 (služební mobil)

Johana Hlaváčová

vychovatelka šd

Zdeňka Hrubá

vychovatelka, asistentka pedagoga

Eva Karlovská

vychovatelka šd

Marie Kostúrová ml.

vychovatelka

Martina Kubíková, DiS.

vychovatelka ve šk. klubu, asistentka pedagoga

Ivana Micková

vychovatelka

Monika Nováčková

vychovatelka

Mgr. Stanislava Otradovcová

vychovatelka

Míla Palčejová

vychovatelka

Ivana Skřivanová

vychovatelka

Světluše Soukupová

vychovatelka, učitelka

MgA. Petra Tomášková

vychovatelka, učitelka ZUŠ