Vychovatelé

Vychovatelé

Božena Bláhová

vychovatelka v 6. OD. (1.E, 5.B) ve třídě 1.E

Jana Černá

vychovatelka v 15. OD. (3.D) ve třídě 0.A

Petra Dvořáková

vychovatelka v 17. OD (4.BE) ve třídě 4.B, asistentka pedagoga 0.B

Martin Hána

vychovatel v 9. OD. (2.C, 5.D) ve třídě 4.D

Martina Hánová

vedoucí vych. v 10. OD. (2.D, 5.BD) ve třídě 3.D
725612618 (služební mobil)

Zdeňka Hrubá

vychovatelka v 7. OD. (2.A, 5.D) ve třídě 4.E, asistentka pedagoga 3.C

Eva Karlovská

vychovatelka ve 12. OD. (3.A) ve třídě 3.A

Marie Kostúrová ml.

vychovatelka v 5. OD (1.D, 5.B) ve třídě 1.D

Marie Kostúrová st.

vychovatelka v 3. OD. (1.B, 5.B) ve třídě 1.B

Martina Kubíková, DiS.

vychovatelka ve šk. klubu 2. stupeň ve třídě 6.A, asistentka pedagoga 4.E

Romana Matušinská

vychovatelka ve 14. OD. (3.CD) ve třídě 3.C, asistentka pedagoga 3.D

Ivana Micková

vychovatelka v 2. OD. (1.A) ve třídě 1.A

Monika Nováčková

vychovatelka ve 13. OD. (3.B) ve třídě 3.B

Mgr. Stanislava Otradovcová

vychovatelka v 19. OD. (5.ABC) ve třídě 5.C

Míla Palčejová

vychovatelka v 1. OD. (0.A, 0.B) ve třídě 0.B

Mgr. Tibor Rozsnyó

vychovatel v 18. OD. (4.CD) ve třídě 4.C

Ivana Skřivanová

vychovatelka ve 4. OD. (1.C) ve třídě 1.C

Světluše Soukupová

vychovatelka v 11. OD. (2.E, 5.D) ve třídě 5.A

MgA. Petra Tomášková

vych. v 16. OD. (4.ADE) ve třídě 4.A, učitelka

Olga Velková

asistentka pedagoga 2.E