ZUŠ

Management školy

Blažena Lvová

zástupkyně ředitelky pro ZUŠ
ZUŠ
klavír, NJ
725612613 (služební mobil)

Učitelé

Krste Badarovski, DiS.

učitel
ZUŠ

Josef Bárta

učitel
ZUŠ
klarinet, saxofon, zobcová flétna, klávesy

MgA. Štěpánka G. Borská

učitelka
ZUŠ
kytara, literárně dramatický obor

Ondřej Černý

učitel zuš
ZUŠ
hudební nauka
od 1. 2. 2017 místo paní učitelky Zuzany Seibertové

Bc. Lucie Chmelařová, DiS.

učitelka
ZUŠ
zobcová flétna, příčná flétna

Tomáš Formánek

učitel zuš
ZUŠ

Mgr. Jana Hrdličková

učitelka
ZUŠ
pěvecká hlasová výchova

Bc. Andrea Jiskrová

zastupující třídní učitelka 7.B, učitelka
Sp, Hv, hudební nauka, pěvecký sbor

Markéta Kořínková, DiS.

učitelka
ZUŠ
zobcová flétna, příčná flétna

Jakub Lenz, DiS.

učitel zuš
ZUŠ

Blažena Lvová

zástupkyně ředitelky pro ZUŠ
ZUŠ
klavír, NJ
725612613 (služební mobil)

Eliška Mynaříková

učitelka zuš
ZUŠ

MgA. Pavla Naďová

zastupující třídní učitelka 6.A, učitelka
Vv, Tč, výtvarný obor

MgA. Irena Pastieriková

učitelka zuš
ZUŠ
akordeon, klavír

Zoran Ristič

učitel zuš
ZUŠ

Jakub Šefl, DiS.

učitel
ZUŠ
trubka, zobcová flétna

Jakub Slezák, DiS.

učitel zuš
ZUŠ

ak. soch. Jitka Wernerová

učitelka zuš
ZUŠ
výtvarný obor

Vychovatelé

MgA. Petra Tomášková

vych. v 16. OD. (4.ADE) ve třídě 4.A, učitelka