Kolegiální podpora formou párové výuky

projekt podporovaný Nadačním fondem České bankovní asociace Kamarádi vzdělání

CO JE PÁROVÁ VÝUKA?

Párová výuka je vzdělávání dětí ve třídě se dvěma učiteli, kteří se společně na vyučování připravují, učí i vyhodnocují. Dětem se pak dostává všeho “dvojitou měrou”. Jde o jeden z výsledků dlouhodobého výzkumu australského pedagoga J. Hattieho a některé státy začínají zavádět párovou výuku ve veřejném školství jako standardní způsob vzdělávání.

Pro párovou výuku existují tři základní důvody

 • VYŠŠÍ MÍRA INDIVIDUALIZACE VÝUKY
 • EFEKTIVNĚJŠÍ VEDENÍ HODINY
 • LEPŠÍ PRACOVNÍ AMOSFÉRA

PROFITUJÍ VŠICHNI

I když mohou mít rodiče pocit, že jejich dítě dalšího učitele v hodině nepotřebuje, i ono bude profitovat. Děti, které jsou v učivu napřed, se v hodinách se dvěma kantory nebudou nudit. Naopak těm, co mají jiné pracovní tempo, se dostane více podpory při zvládnutí učiva.

PRACOVNÍ ATMOSFÉRA

Ve třídě se dvěma kantory je lepší pracovní klima. Jeden učitel může sledovat porozumění dětí a včas podpořit druhého učitele. Takto se rychleji všichni úspěšně zapojí do zadávané práce.

INDIVIDUALIZACE VÝUKY

Individualizace podporuje větší zapojení všech dětí do učení. Přítomnost druhého učitele zvyšuje individuální přístup k dětem. To mohou dva učitelé v rámci jedné třídy výrazně ovlivnit:

 • rozdělením do skupinek o nízkém počtu dětí (paralelní výuka),
 • rozdělením do skupinek podle aktuálních potřeb dětí nebo učitele (diferenciovaná výuka), nebo
 • postupným přejímáním dětí mezi učiteli podle zadané práce, děti dostávají jinou práci, nebo jsou naopak v dosavadní práci více podporovány.

EFEKTIVNĚJŠÍ VEDENÍ HODINY

Dále je možné vyrovnávat rozdíly v pokročilosti dětí ve znalostech, v dovednostech nebo například v pracovním tempu tím, že:

 • skupiny budou vždy homogenní, či heterogenní,
 • jeden učitel vede hodinu a druhý sleduje děti a pomáhá sladit tempo a porozumění výkladu,
 • jeden učitel pracuje se skupinou, která je rychlejší, zdatnější … druhý má možnost se
 • individuálně věnovat těm dětem, které mají například jiné pracovní tempo a
 • dva učitelé zvládnou odpovědět na více dotazů dětí.

Přiložené soubory