Oborové dny

Vypsané oborové dny pro školní rok 2016/2017

ČÍSLO OBORU

UČITEL VEDOUCÍ OBOR

NÁZEV OBORU

URČENO PRO ROČNÍK

MAXIMÁLNÍ POČET ŽÁKŮ

BLÍZKÝ PŘEDMĚT

POZNÁMKA

1

Langerová Věra

Purkar Jan

Pes a kůň ve službách člověka

6. – 9.

25

P, Sp, Vo

Dva oborové dny jsou v rámci MHD, jeden oborový den bude v budově školy.

STRUČNÁ ANOTACE

Chtěli bychom představit psa nejen jako věrného přítele člověka, ale také jako jeho nepostradatelného pomocníka. Vypravíme se za policejními psy do Tuchoměřic a psi vodící a asistenční za námi přijedou do školy. Poslední oborový den věnujeme výcviku koní pro policejní účely.

ČÍSLO OBORU

UČITEL VEDOUCÍ OBOR

NÁZEV OBORU

URČENO PRO ROČNÍKY

MAXIMÁLNÍ POČET ŽÁKŮ

BLÍZKÝ PŘEDMĚT

POZNÁMKA

2

Ladová Markéta

Nadymáčková Tatjana

Když se člověk setká s drogou

7. – 9.

18

Vo, Ch

Každý oborový den cca 200,-Kč.Pro žáky, kteří tento obor ještě nenavštěvovali.

STRUČNÁ ANOTACE

Žáci se seznámí s různými druhy závislostí člověka a hlavně poznají způsoby, jak se proti závislostem bránit. Navštívíme poradny, centra a specifická zařízení, která pomáhají lidem závislým na různých druzích drog, a vyslechneme si životní příběhy lidí, do jejichž života droga zasáhla.

ČÍSLO OBORU

UČITEL VEDOUCÍ OBOR

NÁZEV OBORU

URČENO PRO ROČNÍKY

MAXIMÁLNÍ POČET ŽÁKŮ

BLÍZKÝ PŘEDMĚT

POZNÁMKA

3

Zeman Jiří

Panošová Martina

Naučné stezky

6. – 9.

25

P, Tv

Peníze na MHD do Prahy a okolí

STRUČNÁ ANOTACE

Tato oborová skupina je kombinací pobytu v přírodě a vzdělávání. Během oborových dní si postupně projdeme tři přírodovědné naučné turistické stezky v okolí Prahy a ke každé dostanou žáci k vypracovaní pracovní list.

ČÍSLO OBORU

UČITEL VEDOUCÍ OBOR

NÁZEV OBORU

URČENO PRO ROČNÍKY

MAXIMÁLNÍ POČET ŽÁKŮ

BLÍZKÝ PŘEDMĚT

POZNÁMKA

4

Zrzavá Lenka

Vrbková Světlana

Světová kuchyně

6. – 9.

18

Sp, Z

Peníze na MHD a na jídlo

STRUČNÁ ANOTACE

Seznámíme se se světovou kuchyní, ochutnáme exotická jídla. Poznáme i kulturu některých států.

ČÍSLO OBORU

UČITEL VEDOUCÍ OBOR

NÁZEV OBORU

URČENO PRO ROČNÍKY

MAXIMÁLNÍ POČET ŽÁKŮ

BLÍZKÝ PŘEDMĚT

POZNÁMKA

5

Řehák Robert

Modrá hvězda života

6. – 9.

15

P, Vo, F

Oborové dny ve škole – praktické nácviky první pomoci, ale i mimo školu – odborné exkurze.Výdaje: Doprava, vstupy

STRUČNÁ ANOTACE

Žáci se naučí základní pravidla a postupy první pomoci, které budeme společně nacvičovat prakticky.Pohrajeme si a vyzkoušíme obsah autolékárniček, podíváme se na velmi zajímavá místa – zákulisí vybraných složek IZS a seznámíme se také s historií vybraných složek IZS. NOVINKA: v rámci první pomoci sobě si také povíme, jak  zvládat stres a jak relaxovat, jaké jsou možnosti zvládání stresu.

ČÍSLO OBORU

UČITEL VEDOUCÍ OBOR

NÁZEV OBORU

URČENO PRO ROČNÍKY

MAXIMÁLNÍ POČET ŽÁKŮ

BLÍZKÝ PŘEDMĚT

POZNÁMKA

6

Schwarzbacher Zeman Tomáš

Chemie a životní prostředí

6. – 9.

15

Ch, P

Dva oborové dny budou probíhat exkurze do Prahy – výdaje: MHD, vstupy. Jeden oborový den bude probíhat v budově školy.

STRUČNÁ ANOTACE

Žáci se budou seznamovat s negativním dopadem chemických látek a lidského působení na životní prostředí. Součástí oborových dní bude exkurze do Muzea pražského vodárenství v úpravně vody Podolí na Praze 4, dále do spalovny odpadů (zařízení na energetické využití odpadu ZEVO) na Praze 10 a také chemické pokusy v budově školy.

ČÍSLO OBORU

UČITEL VEDOUCÍ OBOR

NÁZEV OBORU

URČENO PRO ROČNÍKY

MAXIMÁLNÍ POČET ŽÁKŮ

BLÍZKÝ PŘEDMĚT

POZNÁMKA

7

Kubů Eliška

Významná geografická místa II

6. – 9.

25

Z, Vo

Cena 580 Kč, 430 Kč a 510 Kč

STRUČNÁ ANOTACE

Během oborových dní navštívíme významná místa z hlediska zeměpisu. Nejen ta vytvořená přírodou, ale i ta, jež jsou dílem člověka. Během oborových dní podnikneme cestu do Škodovky v Mladé Boleslavi, do Prachovských skal a spolu s nimi navštívíme i Trosky a poslední místa, jež bychom v jednom dni navštívili, by byla Chýnovská jeskyně a táborské podzemí.

ČÍSLO OBORU

UČITEL VEDOUCÍ OBOR

NÁZEV OBORU

URČENO PRO ROČNÍKY

MAXIMÁLNÍ POČET ŽÁKŮ

BLÍZKÝ PŘEDMĚT

POZNÁMKA

8

Jiskrová Andrea

Svět hudby a médií

6. – 9.

15

Hv

Cena- cca 200-300Kč

STRUČNÁ ANOTACE

Během oborových dní se osobně setkáme s lidmi, kteří pracují a žijí ve světě médií- rádio, youtube, nahrávací studio

ČÍSLO OBORU

UČITEL VEDOUCÍ OBOR

NÁZEV OBORU

URČENO PRO ROČNÍKY

MAXIMÁLNÍ POČET ŽÁKŮ

BLÍZKÝ PŘEDMĚT

POZNÁMKA

9

Pajačová Šárka

Konrádová Tereza

Zdravý životní styl

6. – 9.

17

Tv

Nutno počítat s výdaji na vstupné 

STRUČNÁ ANOTACE

Seznámíme se s fungování fitnes centra  a osobně vyzkoušíme, popovídáme si o zdravé výživě i kosmetice a doufám, že se projedeme na bruslích, pokud počasí dovolí a zkusíme i bazén

ČÍSLO OBORU

UČITEL VEDOUCÍ OBOR

NÁZEV OBORU

URČENO PRO ROČNÍKY

MAXIMÁLNÍ POČET ŽÁKŮ

BLÍZKÝ PŘEDMĚT

POZNÁMKA

10

Řepa Václav

Svět informací, film

6. – 9.

25

Inf

Každý oborový den do 150,-Kč.

STRUČNÁ ANOTACE

Fotografie - princip klasické a digitální fotografie, ČESKÝ KINEMATOGRAF - přiblíží počátky filmu v době konce 19. a první třetiny 20. století. Workshop v expozici Televizního studia - redaktor, meteorolog, kameraman či režisér

ČÍSLO OBORU

UČITEL VEDOUCÍ OBOR

NÁZEV OBORU

URČENO PRO ROČNÍKY

MAXIMÁLNÍ POČET ŽÁKŮ

BLÍZKÝ PŘEDMĚT

POZNÁMKA

11

Naďová Pavla

Užitkový design

6. – 9.

15

Vv, D

Nutno počítat s výdaji výstavy v Praze a MHD

STRUČNÁ ANOTACE

Seznámíme se s významnými designéry a jejich tvorbou. Vyzkoušíme realizovat vlastní návrhy.

ČÍSLO OBORU

UČITEL VEDOUCÍ OBOR

NÁZEV OBORU

URČENO PRO ROČNÍKY

MAXIMÁLNÍ POČET ŽÁKŮ

BLÍZKÝ PŘEDMĚT

POZNÁMKA

12

Čížkovský Josef

Pavelka Petr

Netradiční sporty

6. – 9.

22

Tv

 

STRUČNÁ ANOTACE

Seznámíme se s netradičními (málo propagovanými) sporty. Pokud podmínky dovolí, tak si je i zkusíme zahrát.

Přiložené soubory