Školní psycholog

V ZŠ a ZUŠ Jesenice funguje od 1. 9. 2015 školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou:

  • Mgr. Zdeňka Valentová, školní psycholožka,
  • Mgr. Markéta Ladová, výchovná poradkyně pro 2. stupeň ZŠ, metodik prevence
  • Mgr. Jarmila Hrdličková, speciální pedagožka.

Pracovníky školního poradenského pracoviště jsou i asistenti pedagoga, a to Martina Panošová (2.stupeň ZŠ), Ing. Kateřina Honsová, Michaela Svárovská, Šarlota Jakubcová, Iva Mašková, Veronika Populová, Martina Kubíková, Dis., Petra Dvořáková, Olga Velková, Romana Matušinská, Zdeňka Hrubá (všichni 1.stupeň ZŠ) a speciální pedagožka Gabriela Klosová.

Školním psychologem je v tomto školním roce Mgr. Zdeňka Valentová.

Náplní práce školního psychologa je především pomáhat dětem, které se dostanou do svízelné situace, ať už v oblasti učení (zhoršení prospěchu, neprospěch v některých předmětech, rozhodování při volbě povolání, hledání stylů a strategie učení, apod.), nebo v oblasti chování (vztahy ve třídním kolektivu, vztahy k učitelům, vrstevníkům, rodičům, apod.), příp. v krizových situacích (aktuální selhání), v oblasti nápravné péče u dětí s poruchami chování a učení.

Dále je to pomoc rodičům, kolegům pedagogům, ostatním pracovníkům školy. Školní psycholog spolupracuje s odborníky příbuzných profesí – kolegy školními psychology, lékaři, klinickými psychology, klinickými logopedy, psychiatry, sociálními pracovníky, speciálními pedagogy, apod.