Výsledky zápisu do základní školy

V níže uvedených souborech budou uvedeny seznamy dětí (registračních čísel), které:

1) budou přijaty do 1. ročníku (pro šk. rok 2019/2020)

2) nebudou přijaty do 1. ročníku (pro šk. rok 2019/2020)

3) mají povolen odklad povinné školní docházky

4) budou přijaty do 0. ročníku (přípravné třídy pro šk. rok 2019/2020)

 

Přiložené soubory