Články autora Blažena Lvová

HUDEBNÍ NAUKA Závěrečné testy z povinného předmětu HN pro 1. – 5. ročník ZUŠ odešlou všichni žáci, tedy i žáci s povoleným individuálním studiem, NEJPOZDĚJI 8. června na: julie.panenkova…

Celý článek

K ZAHÁJENÍ INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY V HUDEBNÍM OBORU 11. 5. 2020 Podmínkou pro nástup do školy je rodiči/zák. zástupci podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ (ke stažení…

Celý článek

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021 - zde. Vyplněné přihlášky lze posílat mailem, poštou nebo odevzdat na recepci školy - hlavní budova (K Rybníku 800) do 29. května 2020.

Celý článek

Všichni žáci HUDEBNÍHO oboru (instrumentalisté a zpěváci) v době přerušené výuky si samostatně procvičují dosud probranou látku, hrají/zpívají uložená cvičení a skladby/písně, které byly od začátku…

Celý článek

Úhrada školného ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 je splatná nejpozději do 13. 3. na číslo účtu ZUŠ: 276045939/0300  ve výši 1700,- Kč za žáka v oboru výtvarném a hudebním, za druhý hudební…

Celý článek

Jedním z projevů spolupráce školy a města jako jejího zřizovatele jsou i realizované výstavy výtvarných prací našich žáků. V uplynulém školním roce to byla výstava absolventských prací žáků ZUŠ ze…

Celý článek

V úterý 11. února dopoledne se v divadelním sále školy sešli nejmladší žáčci naší školy, aby si poslechli, jak hrají jejich mnohdy jen o něco málo starší spolužáci, kteří navštěvují základní…

Celý článek