KONTROLNÍ TEST Z HUDEBNÍ NAUKY - ZUŠ

V pondělí 1. dubna v době od 14 do 17.30 si přijdou žáci s individuální
přípravou v předmětu hudební nauka

napsat čtvrtletní kontrolní test z probírané látky v 1. - 4. ročníku
ZUŠ. Přehled látky mají všichni učitelé k dispozici.

Blažena Lvová,
ZŘ školy pro ZUŠ