KROUŽEK POPULÁRNÍ HUDBA A ZPĚV

Kroužek Populární hudba a zpěv, který vyučuje paní učitelka Andrea Jiskrová, bude probíhat od 6. 10. 2020,
v hudebně (2.patro) ZŠ A ZUŠ JESENICE.

Bc. Andrea Jiskrová, DiS.