UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

UPOZORNĚNÍ pro rodiče, kteří i přes opakované urgence doposud neuhradili poplatek za školní družinu(1500 Kč)na 2.pololetí školního roku: od 15.2.2018 nebude Vaše dítě přijato do školní družiny. V tomto případě přebírá ihned po skončení vyučování plnou odpovědnost za dítě jeho zákonný zástupce.
ZŠ A ZUŠ JESENICE, příspěvková organice