UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Upozornění pro rodiče dětí navštěvujících školní družinu:

žádáme rodiče dětí, které stále nemají uhrazenou platbu za ŠD na druhé pololetí školního roku 2018/2019, nechť tak učiní nejpozději do pátku 8. 2. 2019.
Termín splatnosti byl 25. 1. 2019!

Martina Hánová 
vedoucí vychovatelka