ZEFEKTIVNĚNÍ VÝUKY ANGLICKÉHO JAZYKA

Vážení rodiče,

12. 2. nastoupila na naši školu nová kvalifikovaná učitelka anglického jazyka pí Julie Panenková. Díky tomu můžeme rozšířit počet skupin anglického jazyka ve 3. až 6. třídách, a snížit tak počet žáků v jednotlivých skupinách. Tímto krokem se snažíme ještě více zkvalitnit a zefektivnit výuku anglického jazyka na naší škole.

J. Čížkovský
zástupce pro 2. stupeň ZŠ