ATLETICKÉ ZÁVODY 22.6.2017

Ve čtvrtek 22. 6. se konaly atletické závody pro třídy 0. až 2. ročníku. Ostatní ročníky si své atletické závody uskuteční na Týdnu sportu v září.

  Opět byly na programu 4 disciplíny, a to běh na 50 m, skok z místa, hod míčkem a závod na 200 m, tzv. Hegyesova tretra. I když bylo velmi teplé počasí, děti závodily s plným nasazením a nadšením. Na organizaci se také podíleli kolegové pí uč. Panošová, p. uč. Labák, Rozsnyó a Řehák, ten jako zdravotní dohled. Touto cestou jim moc děkuji a samozřejmě děkuji i deváťákům, kteří pomáhali u jednotlivých disciplín. Nakonec i oni se překvapivě vrhli do sportovního klání, a to na běh na 200 m. Děvčata dokonce běžela 400 m a kluci vyzvali p. uč. Labáka, ale i za mohutného skandování se jim ho nepodařilo porazit – musí ještě trénovat:-)

   Myslím, že se sportovní dopoledne velmi vydařilo a opět se ukázalo, že děti stále ještě chtějí a umí sportovat.

Mgr. Pajačová Šárka