Příjímací řízení

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2017/2018

Nejpozději do 16. 2. 2018 obdrží zájemci o středoškolské vzdělávání 2 přihlášky na SŠ, zápisový lístek a důležité informace k vyplnění přihlášek. Na přihláškách si prosím zkontrolujte vyplněné průměry a pak již doplňte zbývající údaje na straně A. Vzor přihlášky a veškeré další náležitosti najdete na webu jesenické školy. Nezapomeňte nejpozději do     1. března 2018 doručit přihlášky na příslušné SŠ. Zápisový lístek zatím dobře uschovejte a počkejte na rozhodnutí o přijetí na SŠ. Na níže uvedenou e-mailovou adresu prosím uveďte – adresu SŠ, název a kód oboru, kam se vaše dítě hlásí – je to potřeba kvůli zpracování údajů. Následně pak i zprávu, zda bylo přijato, a konkrétně pro jakou školu jste se rozhodli.

HARMONOGRAM DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ

Středoškolské vzdělání s talentovou zkouškou:

  • Do 31. října v případě zájmu zákonný zástupce informuje výchovnou poradkyni.
  • Do 15. listopadu budou žákům předány zápisové lístky a přihlášky s vyplněným průměrem. Zákonný zástupce si překontroluje průměr a poté vyplní veškeré náležitosti na straně A.
  • Zákonný zástupce uchazeče odevzdá přihlášku řediteli střední školy do 30. listopadu.
  • Zápisový lístek si pečlivě uschovejte pro případ přijetí na SŠ.

Klasické středoškolské vzdělání – denní forma:

(týká se i šestiletého a osmiletého gymnaziálního studia)

  •  V případě zájmu informují rodiče žáků z 5. a 7. ročníku výchovnou poradkyni –        nejpozději do 31. ledna.
  •  Do 16. února budou žákům předány zápisové lístky a přihlášky s vyplněným průměrem. Zákonný zástupce si překontroluje průměr a poté vyplní veškeré náležitosti na straně A.
  • Obě přihlášky jsou vyplněné stejně (na obou je na prvním místě vždy stejná škola, stejně tak na druhé – jsou jako přes kopírák).
  •  Zákonný zástupce uchazeče odevzdá přihlášky ředitelům středních škol do 1. března.
  •  Zápisový lístek si pečlivě uschovejte a nezapomeňte v případě přijetí na vámi vybranou SŠ včas doručit – a to nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte výchovnou poradkyni:

Mgr. Eliška Kubů
tel: 241 004 237

mob: 606 030 344

e-mail: kubu@jesenickaskola.cz

Přiložené soubory