Speciální pedagog

ČINNOST SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA

  • činnost speciálního pedagoga je zaměřena na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané
  • externí spolupráce s poradenskými zařízeními - PPP, SPC
  •  interní spolupráce s pedagogickými pracovníky, školním psychologem, rodiči
  • využívá doporučené pracovní materiály a speciální metody vhodné pro kompenzaci poruchy
  • vede hodiny reedukací (tzv. nápravy)
  • poskytuje instruktáž pro využívání speciálních či alternativních materiálů
  • podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu
  • účastní se výchovných komisí
  • koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga