O škole

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace
K Rybníku 800
252 42, Jesenice

email: skola@jesenickaskola.cz
datová schránka: kwkp9i4
fax: 241 004 241
IČ: 70107017
IZO: 000241318

Podatelna:
pondělí - pátek: 8:00 - 15:00
podatelna@jesenickaskola.cz
(email, fax, datová schránka, pošta, osobně)


zřizovatel:
Město Jesenice
mu@mujesenice.cz
241 021 710
ředitelka školy:
Ing. Mgr. Jitka Novotná
novotna@jesenickaskola.cz
zástupce ředitelky pro II stupeň :
Mgr. Josef Cížkovský
cizkovsky@jesenickaskola.cz
statutární zástupce ředitelky:
Mgr. Petr Pavelka
pavelka@jesenickaskola.cz
zástupce ředitelky pro ZUŠ:
Blažena Lvová
lvova@jesenickaskola.cz
 
asistentka ředitelky: 606 030 340; 241 004 200 rabinakova@jesenickaskola.cz
zastupující ekonomka školy: 606 030 341, 241 004 225 hajduchova@jesenickaskola.cz
personalistka: 606 030 341 hajduchova@jesenickaskola.cz
hospodářka: 241 004 227 horesovska@jesenickaskola.cz
školní jídelna: 725 612 615, 241 004 227 truhlarova@jesenickaskola.cz
školní družina: 725 612 618, 241 004 205 hanova@jeseickaskola.cz

pokladní hodiny:
pondělí 8:00 - 10:00  
úterý 9:00 - 11:00 13:30 - 14:30
středa 8:00 - 9:00  
čtvrtek 9:00 - 11:00 13:30 - 14:30
pátek 8:00 - 9:00  

 

 

 

 

 

 

 

Pozor, dovolujeme si Vás upozornit, že k 1. 9. 2016 škola změnila bankovní ústav a s tím spojená čísla účtů. Prosíme Vás tedy, abyste při první platbě na nový školní rok 2016/2017 použili již nová čísla účtů. Máte-li trvalé příkazy, prosíme o změnu čísla účtu u trvalého příkazu. Jako variabilní symbol pro platby dále používejte číslo, které bylo Vašemu dítěti přiděleno a zůstává mu po celou dobu dácházky - studia v ZŠ A ZUŠ JESENICE, příspěvkové organizaci. Pro snadnější identifikaci platby, prosíme do poznámky napište jméno dítěte a třídu. Pokud vaše platby za družinu či stravné již z vašich účtů odešly na stará čísla účtů, budou školou převedeny na účty nové. Staré i nové účty budou do konce kalendářního roku v souběhu. 

 

čísla účtů (nová platná od 1. 9. 2016):

ZŠ: 276046181/0300 (běžný účet školy)

ZUŠ: 276045939/0300 (pro platby za základní uměleckou školu)

ŠD a ŠK 276046755/0300  (pro platby za školní družinu a školní klub)

Jídelna: 276046552/0300 (pro platby za stravování)

Kroužky a pronájmy: 276046181/0300 (pro platby za pronájmy a kroužky)


  počet žáků počet tříd
I. stupeň 627 25
II. stupeň 246 9
celkem 873 34
k datu 15. 9. 2016