O škole

ŘEDITELSTVÍ ŠKOLY:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENICE, příspěvková organizace
K Rybníku 800 (nová budova školy od roku 2003)
252 42, Jesenice

email: skola@jesenickaskola.cz
datová schránka: kwkp9i4
fax: 241 004 241
IČ: 70107017
IZO ředitelství: 000241318

PODATELNA:
pondělí - pátek: 8:00 - 15:00
podatelna@jesenickaskola.cz
(email, fax, datová schránka, pošta, osobně)

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Ing. Ivana Psotová
psotova@jesenickaskola.cz

podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete pod tímto odkazem

ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ:
Budějovická 77 (budova původní školy z 19. století)
252 42, Jesenice
(2. ročník ZŠ a hudební obor ZUŠ)

Zbraslavská 68 (budova bývalé JEDNOTY)
252 42, Jesenice
(1. ročník ZŠ)


základní kontakty

zřizovatel školy 241 021 710 Město Jesenice mu@mujesenice.cz
ředitelka školy 725 612 612 Novotná Jitka, Ing. Mgr. Bc. novotna@jesenickaskola.cz
zástupce ředitelky 0. - 4. ročník ZŠ 725 612 610 Pavelka Petr, Mgr. pavelka@jesenickaskola.cz
zástupce ředitelky 5. - 9. ročník ZŠ 725 612 619 Čížkovský Josef, Mgr. cizkovsky@jesenickaskola.cz
statutární zástupce ředitelky školy 725 612 610 Pavelka Petr, Mgr. pavelka@jesenickaskola.cz
zástupkyně ředitelky ZUŠ 725 612 613 Lvová Blažena lvova@jesenickaskola.cz
asistentka ředitelky: 606 030 340; 241 004 200 Rabiňáková Markéta rabinakova@jesenickaskola.cz
       
personalistka,
pověřenec pro ochranu osobních údajů, ekonomka:
606 030 342, 241 004 225 Psotová Ivana, Ing. psotova@jesenickaskola.cz
pokladník: 241 004 227 Horešovská Michaela horesovska@jesenickaskola.cz
vedoucí školní jídelny: 725 612 615, 241 004 227 Truhlářová Dana truhlarova@jesenickaskola.cz
vedoucí školní družiny: 725 612 618, 241 004 205 Hánová Martina hanova@jeseickaskola.cz
recepce hlavní vchod: 241 004 201    
recepce boční vchod do TV: 241 004 202    


kontakty na ostatní zaměstnace školy


pokladní hodiny:
pondělí 8:00 - 10:00  
úterý 9:00 - 11:00 13:30 - 14:30
středa 8:00 - 9:00  
čtvrtek 9:00 - 11:00 13:30 - 14:30
pátek 8:00 - 9:00  

 

 

 

 

 

 

PŘEHLED ČÍSEL ÚČTŮ ŠKOLY VEDENÉ U ČSOB a.s., pobočky Praha 4, Na Pankráci 310/60:
(platná od 1. 9. 2016)

ZŠ: 276046181/0300
(běžný účet školy)

ZUŠ: 276045939/0300
(pro platby školného za základní uměleckou školu)

ŠD A ŠK: 276046755/0300 
(pro platby za školní družinu a školní klub)

JÍDELNA (MIMO 1. ROČNÍK*): 276046552/0300
(pro platby za stravování)

KROUŽKY A PRONÁJMY:
276046181/0300 (pro platby za pronájmy a kroužky)

*Stravování 1. a 2. ročníku ve školním roce 2018/2019 zajišťuje jídelna MŠ Jesenice a platby za obědy tedy probíhají na její číslo účtu k tomu zřízené 273236764 /0300, bližší informace, včetně dalších pokynů k platbě naleznete ve  smlouvě ke stravování pro 1. a 2. ročník, která je k dispozici zde nebo v rubrice dokumenty, podrubrika formuláře ZŠ.
-------

VARIABILNÍ SYMBOL PLATEB: (kde ho vzít)
Je evidenční číslo žáka, které přidělí škola každému novému žákovi, který k nám nastoupí do školy a najdete ho po přihlášení do elektronické žákovské knížky vpravo nahoře u jména dítěte, ve výjimečných případech Vám ho na požádání sdělí třídní učitel, případně správce sítě. 

SPECIFICKÝ SYMBOL PLATEB: (kde ho vzít)
Specifický symbol slouží k identifikaci plateb hromadných akcí školy, např. lyžařský výcvik atp., a je vždy uveden v platebních pokynech dané akce školy. 


  počet žáků počet tříd
I. stupeň 592 23
II. stupeň 301 11
celkem 893 34
k datu 20. 2. 2019