Harmonogram školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

ZÁŘÍ

3. září

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019, 1. zvonění pro žáky 1. ročníku

 

Třídní schůzky pro 1. ročník

 

Domluva individuálních hodin v ZUŠ

4. září

Třídní schůzky pro 2. až 9. ročník

3.-7. září

Výstava prací žáků výtvarného oboru ve firmě Ferring-Léčiva, a.s.

10.-14. září

Týden sportu pro 3. až 9. ročník

24. září

Zahájení výuky v hromadných oborech (výtvarný, taneční, literárně dramatický)

 

ŘÍJEN

9. října

1. exkurzní/oborový den - Oslavy 15letého výročí školy

25. října

Koncert žáků a učitelů k 100. výročí vzniku samostatného Československa

26. října

2. exkurzní/oborový den - Vznik samostatného Československa 1918

26. října

Připomínka 100. výročí vzniku samostatného Československa

 

LISTOPAD

listopad

Koncert pro naše nejmenší spolužáky (ZUŠ)

7. listopadu

Pedagogická rada

8.-16. listopadu

Konzultace ve 3

 

PROSINEC

13. prosince

Adventní koncert

17.-21. prosince

Vánoční přehrávky pro rodiče (ZUŠ)

5. prosince

Mikulášská nadílka

6. prosince

Adventní setkání

 

LEDEN

3. a 4. ledna

Ředitelské volno

8. ledna

Třídní schůzky pro 1. a 2. stupeň

19.-26. ledna

Lyžařský výcvik 7. ročníku

21. ledna

Ukončení klasifikace za 1. pololetí

23. ledna

Pedagogická rada

31. ledna

Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení

 

ÚNOR

6. února

Jesenické vajíčko

 

BŘEZEN

5.-6. března

Školní kola Jarního petrklíče (instrumentalisté, zpěváci)

21. března

Jarní petrklíč (ZŠ a MŠ Praha 8 - Ďáblice)

13. března

Den otevřených dveří

20. března

3. exkurzní/oborový den

28. března

Den učitelů

 

DUBEN

3. dubna

Pedagogická rada

11. 10. duben

Jarní koncert s Jesbandem ZUŠ (oprava, přesun termínu)

4.-12. dubna

Konzultace ve 3

15. a 16. dubna

Zápis do 1. tříd

25. dubna

4. exkurzní/oborový den

 

KVĚTEN

květen

Fotografování tříd

3. května

Setkání u lípy

16. května

Májový koncert žáků a učitelů ZUŠ

22.-31. května

Postupové zkoušky v ZUŠ dle jednotlivých oborů

24. května

Odevzdání oborových/ročníkových prací (včetně prezentací)

 

ČERVEN

červen

Koncerty absolventů a závěrečná vystoupení pro rodiče – žáci HO, LDO a TO

 

Výstava prací žáků výtvarného oboru ve firmě Ferring-Léčiva, a.s.

3. a 5. června

Přijímací řízení do ZUŠ dle oborů

6. června

Veřejné obhajoby oborových/ročníkových prací

13. června

Atletické závody pro 0. až 2. ročník

18. června

Rodinné muzicírování – hrají žáci se svými rodiči a rodinnými příslušníky

17. června

Ukončení klasifikace za 2. pololetí

19. června

Pedagogická rada

 

Ukončení výuky podle rozvrhu

20. června

Absolventský ples

20.-21. června

Organizační práce ve třídách

24. června

Organizační práce ve třídách

25.-26. června

Dny třídy

27. června

Slavnostní setkání k zakončení školního roku

28. června

Poslední zvonění - slavnostní zakončení pro 9. ročník

 

Třídní schůzky

Konzultace ve 3

3. září od 9:00 pro 1. ročník

8.-16. listopadu

4. září od 16:30 pro 1. stupeň

4.-12. dubna

          od 17:00 pro 9. ročník (jídelna)

 

          od 17:30 pro 2. stupeň

 

8. ledna od 16:30 pro 1. stupeň

 

             od 17:30 pro 2. stupeň

 

 

Pedagogické rady

Ukončení klasifikace

7. listopadu

za 1. Pololetí 21. ledna

23. ledna

za 2. Pololetí  17. června

3. dubna

 

19. června

 

 

Oborové a exkurzní dny

26. října, 20. března, 25. dubna - exkurzní/oborové dny

24. května - termín odevzdání oborových/ročníkových prací (včetně prezentací)

6. června - veřejné obhajoby oborových/ročníkových prací

 

Prázdniny

podzimní

29.-30. října

vánoční

22. prosince - 2. ledna

pololetní

1. února

jarní

11.-17. února

velikonoční

18.-19. dubna

hlavní

29. června - 1. září

 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019!