Harmonogram školního roku

Organizace školního roku 2016 - 2017
Třídní schůzky   Kunzultace ve "3"  
8. září od 17:30 pro 2.roč. ZŠ (Budějovická 77)    
13. září od 17.00 pro 5.BD (v Sunny Canadian) 9. - 16. listopadu  
15. září  od 16:30 pro 1. stupeň (K Rybníku 800) 18. - 21. dubna  
15. září od 17:15 pro 9. ročník (jídelna K Rybníku 800)    
15. září od 18:00 pro 2 stupeň (K Rybníku 800)    
5. 4. 11. ledna od 17:00 pro 2.roč. ZŠ (Budějovická 77)    
11. ledna od 17:00 pro 5.BD. ZŠ (Straková 522)    
11. ledna od 17:00 pro 4.B ZŠ (K Rybníku 800)    
5. 12. ledna od 16:30 pro 1. stupeň (K Rybníku 800)    
5. 12. ledna od 18:00 pro 2. stupeň (K Rybníku 800)    
       
Pedagogické rady   Ukončení klasifikace  
8. listopadu   za I. pololetí 20. ledna
24. ledna   za II. pololetí 16. června
11. dubna      
20. června      
       
       
Oborové a exkurzní dny    
13.září - představení oborů    
29. září, 2. listopadu, 25. dubna - oborové dny    
21. listopadu, 11. května - kontrolní setkání nad oborovými pracemi    
pro 8. a 9. ročník (7. a 8. vyučovací hodinu)    
19. května - termín odevzdání oborových prací (9. ročníky i prezentací)  
8. června - veřejné obhajoby závěrečných prací    
       
       
       
       
Prázdniny   Ředitelské volno  
podzimní 26.- 27. října 18. listopad  
vánoční 23. prosince - 2. ledna    
pololetní 3. února    
jarní 13. - 19. března    
velikonoční 13. - 14. dubna    
hlavní 1. července - 1. září    
! Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017 !
       
       
Důležitá telefonní čísla    
       
Krizové volání 112 Obecní policie Jesenice 241931809
Hasiči 150 Záchranná služba Jesenice 257710489
Policie 158 Linka bezpečí 116111
Záchranná služba 155    
       
       
       
Důležité akce Jesenické školy
1. září Slavnostní zahájení šklního roku 2016 / 2017 , 1. zvonění pro žáky 1. ročníku  
5. - 9. září Týden sportu pro 2. stupeň ZŠ    
8. listopadu Pedagogická rada    
18. listopadu Ředitelské volno    
24. listopadu Adventní trhy    
8. prosince Adventní koncert ZUŠ (přesunuto na 14. prosince)    
14.prosince Adventní koncert ZUŠ    
12.-16. prosince Vánoční přehrávky v ZUŠ    
5. prosince Mikulášská nadílka    
16. - 20. ledna Pololetní třídní přehrávky v ZUŠ    
10. ledna Den otevřených dveří    
24. ledna Pedagogická rada    
21. - 28. ledna Lyžařský výcvik  (7. ročník)    
31. leden ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení    
únor Jesenický masopust (termín bude upřesněn)    
1. a 2. února Zápis do 1. tříd (přesunuto na 3. a 4. dubna)    
3. února Pololetní prázdniny    
14. února Jesenické vajíčko    
23. března Jarní petrklíč, finále v Praze 8    
30. března Jarní koncert ZUŠ    
28. března Den učitelů    
3. a 4. dubna Zápis do 1. tříd    
11. dubna Pedagogická rada    
22. - 26. května Postupové zkoušky v ZUŠ    
3. a 4. května Fotografování tříd    
5. května Setkání u lípy    
5. a 7. června Přijímací řízení do ZUŠ dle oborů    
14. a 21. června Závěrečné vystoupení ZUŠ LDO    
19. června Závěrečné vystoupení ZUŠ TO    
16. června Absolventský ples 9. ročníku    
16. června Ukončení klasifikace    
20. června Pedagogická rada    
20. června Koncert rodičů a dětí v ZUŠ    
22. června Atletické závody 0.roč. až 2.roč.    
23. června Atletické závody 3.roč. až 5.roč.    
23. června Ukončení výuky dle rozvrhu    
26. a 27. června Dny třídy    
29. června Slavnostní shromáždění u lípy    
30. června Poslední zvonění, slavnostní oběd pro 9. ročník    
       
Sběry papíru      
19. - 23. 9. 2016      
7. - 11. 11. 2016      
9. - 13. 1. 2017      
3. - 7. 4. 2017