Výchovný poradce

Role výchovného poradce:

  • Pomáhá při zajišťování vzdělávání děti se SVP (specifické vzdělávací potřeby, poruchy učení, poruchy chování, žáci nadaní, žáci sociálně znevýhodnění apod.)
  • Pomáhá při zajišťování vzdělávání žáků – cizinců
  • Zajišťuje kariérové poradenství (pro rodiče a žáky 8. a 9. ročníku – budoucí volba vhodné střední školy)
  • Koordinuje tvorbu Individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se SVP – organizační, metodická, evaluační činnost
  • Koordinuje tvorbu Individuálního výchovného plánu pro žáky s poruchami chování - organizační, metodická, evaluační činnost
  • Zpracovává a neustále inovuje agendu všech žáků se SVP
  • Informuje rodiče a žáky o přijímacích kritériích na střední školy a víceletá gymnázia
  • Provází žáky 9. ročníku a jejich zákonné zástupce správným postupem během přijímacího řízení na SŠ
  • Individuálně i skupinově pracuje se žáky s různými vzdělávacími, ale i vztahovými problémy

 

Žádost o povolení IVP si můžete stáhnout zde.