PRVNÍ POMOC - PŘEDNÁŠKA PRO ŽÁKY DRUHÝCH TŘÍD

První pomoc – přednáška pro žáky druhých tříd

Poskytnout první pomoc by měl umět každý z nás. Čím dříve se to naučíme, tím lépe.

Ve čtvrtek 2. 2. 2018 přišla žáky druhých tříd navštívit paní doktorka Eva Šimánková.

Jejími obvyklými posluchači jsou medici z lékařské fakulty. Studenti, kteří ji netrpělivě očekávali, byli mnohem mladší, ale o to pozornější a snaživější. Paní doktorka dětem vysvětlila, proč je důležité umět poskytnout první pomoc. Seznámila je s tím, jak se mají zachovat v kritické situaci, jak poznat bezvědomí, jak postupovat při nepřímé srdeční masáži.

Svůj výklad doplnila názornou ukázkou a instruktážním filmem.

Nově získané poznatky si mohli žáci prakticky vyzkoušet na umělé figuríně. Každé dítě si pod trpělivým dohledem paní doktorky vyzkoušelo nepřímou srdeční masáž. Zároveň muselo předvést, jak by zjistilo, zda je ležící člověk v bezvědomí a zda dýchá.

Výklad o první pomoci měl u dětí velký úspěch. Na závěr se s paní doktorkou dohodly, že pokud to bude možné, tak se znovu setkají, aby mohly ve výuce pokračovat.

Bc. Jaroslava Matulová - třídní učitelka 2. C