STARÉ POVĚSTI ČESKÉ TAK TROCHU JINAK

Stejně jako již několikrát dříve, i tento školní rok k nám zavítala Agentura Pernštejni s jejich originálními vystoupeními, které přibližují dětem českou historii. Tento rok za námi přijeli v pondělí 22. ledna 2018. Jelikož nás na škole není málo, museli si pro nás připravit celkem tři představení, protože kdybychom se tam sešli všichni naráz, moc bychom z toho neměli. Představení byla vždy upravena pro žáky daného ročníku. První hodiny tak představení shlédli 4. ročníky v doprovodu dvou třetích tříd. Druhou hodinu se na představení byli podívat žáci 5. ročníku a zbylé 3. třídy a třetí hodina byla pro žáky 6. – 8. ročníku.

Během představení jsme se seznámili především s pověstmi, které jsou spojené s Praotcem Čechem, kněžnou Libuší a jejími sestrami, hrdinou Bivojem, Přemyslem Oráčem a dalšími. Představení bylo plné energie a všechny bavilo. Herci nás do představení také zapojovali a udělali to pro nás zajímavější, než se píše v knize Staré pověsti české od Aloise Jiráska.

Nakonec také děkujeme holkám i klukům, co pomáhali s přípravou a úklidem a také paní učitelce Elišce Kubů, která pro nás představení připravila.

 

 

Nela Šírová 8. B.

Václav Kubát 8. A.