VYDÁVÁNÍ NEVYZVEDNUTÝCH VYSVĚDČENÍ V ZŠ A ZUŠ

Vážení rodiče a žáci, 
nevyzvednutá vysvědčení za školní rok 2016/2017, která si nevyzvednou žáci v řádném termínu, tedy 30. června 2017, 
budou k dispozici k vyzvednutí v následujících termínech:

V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE:
V září 2017 v kanceláři zástupkyně ředitelky pro ZUŠ, paní Blaženy Lvové

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE:
V týdnu od 21. srpna 2017 v kanceláři školy u pana zástupce ředitelky Mgr. Petra Pavelky.

Děkujeme za pochopení a přejeme klidné a pohodové prázdniny.

ZŠ A ZUŠ JESENICE, p. o.