Základní informace

logo žákovského parlamentu

 • Spolupracují zde navzájem žáci z nižších i vyšších tříd (3.–9. ročník) při vzájemné komunikaci, řešení problémů, plánování školních akcí, zkrátka jsme jeden tým!
 • Máme předem dohodnuté termíny – scházíme se pravidelně dvakrát do měsíce, ale pokud je něco naléhavého nebo hodně důležitého, tak se svoláváme i mimořádně.
 • Snažíme se pracovat na tom, aby ve škole byla dobrá, přátelská a pracovní atmosféra. Důležitá je spolupráce mezi žáky, učiteli i ostatním personálem.
 • Žákovský parlament se snaží svou prací podílet také na ochraně budovy školy a jejího vybavení – máme tzv. žákovské hlídky, kontrolujeme pořádek a úklid na chodbách a v učebnách.
 • Při své práci využíváme veškeré prostory budovy školy, zejména prostory školního klubu a žákovské pracovny, v případě hezkého počasí i školní zahradu a altán.
 • Často si zveme různé dospělé návštěvy pro vzájemnou komunikaci, zejména k vyřešení nějakého problému – např. pana školníka, paní kuchařky, vedoucí školní jídelny, naši paní ředitelku atd.
 • Organizujeme různé akce a pravidelně zaštiťujeme charitativní projekty např. Fond Sidus (podpora Pediatrické kliniky pražské Fakultní nemocnice v Motole a Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci) a Český den proti rakovině – tzv. Květinový den.
 • Poznáváme i žákovské parlamenty na jiných školách, kde získáváme nové inspirativní zkušenosti.
 • Obdobně tak i my hostíme u nás v Jesenici jiné žákovské parlamenty a předáváme jim vlastní zkušenosti.
 • O svých činnostech pravidelně informujeme na nástěnce parlamentu v 1. patře budovy školy, dále pak na webových stránkách školy a v Jesenickém kurýru (měsíčník obce Jesenice).

 

Žákovský parlament 2016/2017


Předsedové žákovského parlamentu –Adam Pelej (IX.A), Lukáš Vrbka (IX.B)

Náplň činnosti:

 • pomáhá řídit setkání
 • vede diskuze v parlamentu
 • hovoří s učiteli a vedením školy o myšlenkách, nápadech a návrzích ŽP
 • pravidelně jedná s ředitelkou školy
 • vydává oznámení na setkáních

Ministr médií – Viktor Chalachan (IX.B)

Náplň činnosti:

 • udržuje se všemi zástupci ŽP kontakt
 • pomáhá vést setkání v případě nepřítomnosti předsedů
 • kontroluje provedené úkoly jednotlivých zástupců
 • pomáhá předsedovi a podporuje ho v jeho práci
 • má na starosti sektor médií-propagace

Ministr školních věcí – Filip Trávníček (VIII.B)

Náplň činnosti:

 • udržuje se všemi zástupci ŽP kontakt
 • pomáhá vést setkání v případě nepřítomnosti předsedů
 • kontroluje provedené úkoly jednotlivých zástupců
 • pomáhá předsedovi a podporuje ho v jeho práci
 • má na starosti sektor vnitřních věcí školy

Zapisovatelé – Ivan Lubyako (7.A), Patrik Ulmon (6.B)

Náplň činnosti:

 • píše zápis z jednání ŽP v elektronické podobě (poznamenává si důležité body, které jsou na setkání parlamentu diskutovány, zejména rozhodnutí ŽP)
 • pravidelně přispívá články o aktivitách ŽP na webových stránkách školy

Propagátoři parlamentu – Natálie Raková(8.A), Tomšíková Nikola(8.A), Leona Horáková(6.A), Vanesa Rotreková(6.A), Barbora Kovaříková(4.B), Barbora Valentová(4.B)

Náplň činnosti:

 • prezentují plány, činnosti a výsledky ŽP na nástěnce, rozhlasem či na webových stránkách školy atd.
 • prezentují informace, sbírají nápady a návrhy k projednání

Sběroví referenti – Matěj Mareš(3.B), Matěj Rabiňák(3.D), Barbora Kohoutová(4.E), Adam Karas(3.B), Karolína Mrázová, Matouš Kolesár(4.E)

Náplň činnosti:

 • propagují termíny sběru – rozhlasem i vizuálně

Kniha přání a poděkování (naše jídelna) – Simona Charvátová(7.A), Jakub Nosek(4.A), Vojta Anderle(4.E), Vojta Mareš(6.C), Veronika Zaplatílková (3.B)

Náplň činnosti:

 • pravidelně vybírají různé náměty, poděkování a přáníčka od žáků z knihy přání a informují o tom rozhlasem

Fotografové  – Kristýna Smutná 5.B, Dan Mach 5.D, Dan Stěpanov 5.D

Náplň činnosti:

 • fotí jednotlivá jednání ŽP a zachycují zajímavé momenty na různých akcích

Složení členů parlamentu
 

Třída

Člen parlamentu

Zástupce člena parlamentu

3.A

Viktorie Lišková

 ---

3.B

Anna Jíchová,
Veronika Zaplatílková

Adam Karas,
Matěj Mareš

3.C

Jan Málek

 ---

3.D

Matěj Rabiňák

 ---

4.A

Vojtěch Anderle,
Jindřich Anderle

Valentýna Jindřichová
Jakub Nosek

4.B

Barbora Valentová

Barbora Kovaříková

4.C

Kamila Medková

Gabriela Pešková

4.D

Jakub Habr

Karolína Šlesingrová

4.E

Matouš Kolesár

Adéla Drechslerová,
Barbora Kohoutová

5.A

Kristián Keblušek

Aneta Laštovková

5.B

Kristýna Smutná

Michal Sládek

5.C

Michaela Škvárová

Kristýna Mašková

5.D

Daniel Mach

Daniel Stěpanov

6.A

Leona Horáková

Vanessa Rotreklová,
Jolana Hladíková

6.B

Patrik Ulmon

Valerie Manasová,
Adéla Kavanová

6.C

Vojtěch Mareš

Nikola Javůrková,
Oliver Parikrupa

7.A

Ivan Lubyako

Simona Charvátová

7.B

Petr Skřivánek

Anička Nguyen

8.A

Natálie Raková

Tomšíková Nikola

8.B

Filip Trávníček

---

9.A

Adam Pelej

---

9.B

Lukáš Vrbka

Viktor Chalachan