8. ROČNÍK ATLETICKÝCH ZÁVODŮ PRO 0.–2. ROČNÍK

8. ročník atletických závodů pro 0.–2. ročník

 

  Ve čtvrtek 13. června 2019 se konal na fotbalovém hřišti SK Slavie Jesenice již 8. ročník atletických závodů pro 0.–2. ročník. Ostatní třídy si atletické závody užijí na zářijovém týdnu sportu.

  Žáci soutěžili ve čtyřech disciplínách: hod míčkem, skok z místa, běh na 50 m a běh na 200/400 m. Počasí nám přálo, byla radost pohledět, s jakou vervou se naši nejmenší žáci pustili do jednotlivých disciplín.

  Pohodovou atmosféru dotvořili i organizátoři z řad žáků 9. ročníku, za což jim patří poděkování. Chtěla bych také poděkovat pí Chmelařové a Gažovské za připravení balíčků pro vítěze.

  Akce znovu ukázala, že děti mají stále radost z pohybu a dokážou bojovat v duchu fair play.

Tak zase za rok :)

Mgr. Šárka Pajačová