Články ZUŠ

Termín pro závěrečný kontrolní test z HUDEBNÍ NAUKY je pro VŠECHNY žáky ve středu 24. května v čase od 13 do 17 hodin v učebně HN ve 2. patře hlavní školní budovy u p. učitele Marka Jersáka! Náhradní…

Celý článek

Úhradu školného v ZUŠ za 2. pololetí školního roku 2022/2023 je nutné provést do 31. března! Žáci, kteří nemají uhrazeno školné v termínu (dle vyhlášky do 17. 2.), nemají nárok na poskytnutí výuky…

Celý článek

Výuka hudební nauky, kterou převzal od března 2023 p. učitel Marek Jersák, probíhá každou středu podle daného rozvrhu, kdy KONZULTACE pro žáky s individuální studijní přípravou je každou STŘEDU od 17…

Celý článek

JARNÍ PETRKLÍČ – školní kolo ve hře na hudební nástroje se koná v úterý 7. 3. od 14 hodin v učebně 8. C (1. patro vlevo), nikoli v divadelním sále! Školní kolo ve zpěvu se koná ve středu 8. 3. od 14…

Celý článek