žákovský parlament - základní informace

logo žákovského parlamentu

 • Spolupracují zde navzájem žáci z nižších i vyšších tříd (3.–9. ročník) při vzájemné komunikaci, řešení problémů, plánování školních akcí, zkrátka jsme jeden tým!
 • Máme předem dohodnuté termíny – scházíme se pravidelně dvakrát do měsíce, ale pokud je něco naléhavého nebo hodně důležitého, tak se svoláváme i mimořádně.
 • Snažíme se pracovat na tom, aby ve škole byla dobrá, přátelská a pracovní atmosféra. Důležitá je spolupráce mezi žáky, učiteli i ostatním personálem.
 • Žákovský parlament se snaží svou prací podílet také na ochraně budovy školy a jejího vybavení – máme tzv. žákovské hlídky, kontrolujeme pořádek a úklid na chodbách a v učebnách.
 • Při své práci využíváme veškeré prostory budovy školy, zejména prostory školního klubu a žákovské pracovny, v případě hezkého počasí i školní zahradu a altán.
 • Často si zveme různé dospělé návštěvy pro vzájemnou komunikaci, zejména k vyřešení nějakého problému – např. pana školníka, paní kuchařky, vedoucí školní jídelny, naši paní ředitelku atd.
 • Organizujeme různé akce a pravidelně zaštiťujeme charitativní projekty např. Fond Sidus (podpora Pediatrické kliniky pražské Fakultní nemocnice v Motole a Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci) a Český den proti rakovině – tzv. Květinový den.
 • Poznáváme i žákovské parlamenty na jiných školách, kde získáváme nové inspirativní zkušenosti.
 • Obdobně tak i my hostíme u nás v Jesenici jiné žákovské parlamenty a předáváme jim vlastní zkušenosti.
 • O svých činnostech pravidelně informujeme na nástěnce parlamentu v 1. patře budovy školy, dále pak na webových stránkách školy a v Jesenickém kurýru (měsíčník obce Jesenice).

 

Žákovský parlament 2019/2020

role v parlamentu:


 

Předsedové: Vanessa Rotreklová 9.A, Natálie Bešková 9.A

 • pomáhá řídit setkání
 • vede diskuze v parlamentu
 • hovoří s učiteli a vedením školy o myšlenkách, nápadech a návrzích ŽP
 • pravidelně jedná s ředitelkou školy
 • vydává oznámení na setkáních

Zástupce předsedů: Oliver Parikrupa 9.B, Patrik Mario Ulmon 9.B, Lucie Philipová 9.B, Barbora Říhová 9.B

 • udržuje se všemi zástupci ŽP kontakt
 • pomáhá vést setkání v případě nepřítomnosti předsedů
 • kontroluje provedené úkoly jednotlivých zástupců
 • pomáhá předsedovi a podporuje ho v jeho práci
 • píše zápis z jednání ŽP v elektronické podobě (poznamenává si důležité body, které jsou na setkání parlamentu diskutovány, zejména rozhodnutí ŽP)

Ministr médií: letos není zvolen

 • udržuje se všemi zástupci ŽP kontakt
 • pomáhá vést setkání v případě nepřítomnosti předsedů
 • kontroluje provedené úkoly jednotlivých zástupců
 • pomáhá předsedovi a podporuje ho v jeho práci
 • má na starosti sektor médií-propagace

Hlavní propagátoři: Lucie Philipová 9.B, Barbora Říhová 9.B, Oliver Parikrupa 9.B

 • udržuje se všemi zástupci ŽP kontakt
 • pomáhá vést setkání v případě nepřítomnosti předsedů
 • kontroluje provedené úkoly jednotlivých zástupců
 • pomáhá předsedovi a podporuje ho v jeho práci
 • řídí náplň činnosti propagátorů

Fotografové: Nela Janková 5.B

 • fotí jednotlivá jednání ŽP a zachycují zajímavé momenty na různých akcích

Hlásiči: Oliver Parikrupa 9.B

 • pomáhají hlásit ve školním rozhlase

Nástěnkáři: Kamila Medková 7.C, Victoria Kalousková 7.C

 • prezentují plány, činnosti a výsledky ŽP na nástěnce, rozhlasem či na webových stránkách školy atd.
 • prezentují informace, sbírají nápady a návrhy k projednání

Zapisovatelé: Lucie Philipová 9.B, Barbora Říhová 9.B

 • pořizují zápisy z jednání žákovského parlamentu a zajišťují jeho uveřejnění

Sběroví referenti: letos nezvoleni

 • propagují termíny sběru – rozhlasem i vizuálně

Výpomoc u podávání ODŠ a MDŠ: Vendula Otradovcová 8.A, Oliver Parikrupa 9.B, Natálie Bešková 9.A, Vanessa Rotreklová 9.A

 • pomáhají při podávání ovoce do škol a školního mléka

 


Složení členů parlamentu pro školní rok 2019/2020
 

Třídní učitel

Třída

Člen

Tomášková Petra

3.A

Glasberger Filip, Mádlová Adéla

Aberl Radomír

3.B

Schafer Marek, Řechková Valerie

Jakoubková Blanka

3.C

není zvolený zástupce

Vosádková Lenka

3.D

Součková Natálie, Melichárek Šimon

Hrdličková Libuše

4.A

Palivoda Jakub, Volf Adam

Knapová Tereza

4.B

Panoš Adam, Hauba Robin

Matulová Jaroslava

4.C

Šmuk Filip, Žlebek Jakub

Bromová Kateřina

4.D

Dvořáková Klára, Korolová Kristýna

Vykoukalová Marie

5.A

Hauba Šimon, Mareš Kryštof, Kubová Anna

Aberlová Radana

5.B

Janková Nela, Kroupa Petr

Svárovská Michaela

5.C

není zvolen zástupce

Sejkorová Dagmar

5.D

Klímová Justina, Borovičková Natálie

Haubová Zuzana

6.A

Kucharčuková Klára, Khas Ondřej

Jiskrová Andrea

6.B

Haubová Veronika, Karas Adam

Nevečeřelová Marcela

6.C

Pressl Matyáš, Levterová Eva

Parezová Vendula

6.D

Čechovská Anastasia, Doušová Nikola

Nadymáčková Tatjana

7.A

Bolrdtová Alžběta, Stoklasová Natálie

Eisman Marek

7.B

není zvolen zástupce

Kubů Eliška

7.C

Kalousková Viktorie, Medková Kamila

Langerová Věra

7.D

Habr Jakub, Novotný Ondřej, Engliš Petr

Brtnová Věra

8.A

Otradovcová Vendula, Keblušek Kritian

Řehák Robert

8.B

Koblasa Jan, Volfová Tereza

Sůva David

8.C

Bartůněk Miroslav

Schwarzbacher Zeman Tomáš

9.A

Bešková Natálie, Rotreklová Vanessa

Labák Marek

9.B

Parikrupa Oliver, Philipová Lucie, Říhová Barbora

 

Přiložené soubory