žákovský parlament - základní informace

logo žákovského parlamentu

 

  • Spolupracují zde navzájem žáci z nižších i vyšších tříd (3.–9. ročník) při vzájemné komunikaci, řešení problémů, plánování školních akcí, zkrátka jsme jeden tým!
  • Máme předem dohodnuté termíny – scházíme se jedenkrát za 3 týdny, ale pokud je něco naléhavého nebo hodně důležitého, tak se svoláváme i mimořádně.
  • Snažíme se pracovat na tom, aby ve škole byla dobrá, přátelská a pracovní atmosféra. Důležitá je spolupráce mezi žáky, učiteli i ostatním personálem.
  • Žákovský parlament se snaží svou prací podílet také na ochraně budovy školy a jejího vybavení – kontrolujeme pořádek a úklid na chodbách a v učebnách.
  • Při své práci využíváme veškeré prostory budovy školy, zejména prostory divadelního sálu, v případě hezkého počasí i školní zahradu a altán.
  • Často si zveme různé dospělé návštěvy pro vzájemnou komunikaci, zejména k vyřešení nějakého problému – např. pana školníka, paní kuchařky, vedoucí školní jídelny, našeho pana ředitele atd.
  • Organizujeme různé akce a pravidelně zaštiťujeme charitativní projekty např. Fond Sidus (podpora Pediatrické kliniky pražské Fakultní nemocnice v Motole a Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci) a Český den proti rakovině – tzv. Květinový den.
  • Poznáváme i žákovské parlamenty na jiných školách, kde získáváme nové inspirativní zkušenosti.
  • Obdobně tak i my hostíme u nás v Jesenici jiné žákovské parlamenty a předáváme jim vlastní zkušenosti.
  • O svých činnostech pravidelně informujeme na nástěnce parlamentu v 1. patře budovy školy, dále pak na webových stránkách školy a v Jesenickém kurýru (měsíčník obce Jesenice).

Zástupci tříd v žákovském parlamentu ve školním roce 2023/2024:

TŘÍDA

ZÁSTUPCE

ZÁSTUPCE

3. A

Marie Raczová

Vojta Jirák, Jáchym Řezáč

3. B

Viktorie Koberová

Benedikt Vojtek

3. C

Karel Bednář

Lukáš Kuldan

4. A

Max Miho

Tereza Otradovcová

4. B

Elen Mendová

Adam Mamedov

4. C

Matyáš Hadáček

Laura Hradecká, Lenka Zápotocká

4. D

Jakub Hynek

Kryštof Zbihlej

5. A

Aneta Dudková

Max Bergman

5. B

Kamila Cirkovská

Monika Větrovcová

5. C

Jiří Hofírek

Matěj Žlebek

6. A

Edvard Pekárek

Barbora Bosáková

6. B

Mia Bilá

František Rejna, Karla Kabrnová

6. C

Elen Slagmolen

Jakub Krpata

6. D

Nikol Volfová

Lucie Kaslová

7. A

Kateřina Mádlová

Adéla Martínková

7. B

Edita Cirkovská

Viola Fričová

7. C

Lukáš Suchopar

Pavel Trusov

7. D

Natálie Součková

Ella Miho

8. A

David Hadáček

Jiří Kasl

8. B

Lucie Psotová

Silvie Votápková

8. C

Filip Šmuk

Lukáš Hyský

9. A

Mark Sonin

Jasmína Fričová

9. B

Zuzana Zemková

Julie Kabrnová

9. C

Jakub Furjel

Adam Kornfeld

Přiložené soubory