žákovský parlament - základní informace

logo žákovského parlamentu

 • Spolupracují zde navzájem žáci z nižších i vyšších tříd (3.–9. ročník) při vzájemné komunikaci, řešení problémů, plánování školních akcí, zkrátka jsme jeden tým!
 • Máme předem dohodnuté termíny – scházíme se pravidelně dvakrát do měsíce, ale pokud je něco naléhavého nebo hodně důležitého, tak se svoláváme i mimořádně.
 • Snažíme se pracovat na tom, aby ve škole byla dobrá, přátelská a pracovní atmosféra. Důležitá je spolupráce mezi žáky, učiteli i ostatním personálem.
 • Žákovský parlament se snaží svou prací podílet také na ochraně budovy školy a jejího vybavení – máme tzv. žákovské hlídky, kontrolujeme pořádek a úklid na chodbách a v učebnách.
 • Při své práci využíváme veškeré prostory budovy školy, zejména prostory školního klubu a žákovské pracovny, v případě hezkého počasí i školní zahradu a altán.
 • Často si zveme různé dospělé návštěvy pro vzájemnou komunikaci, zejména k vyřešení nějakého problému – např. pana školníka, paní kuchařky, vedoucí školní jídelny, naši paní ředitelku atd.
 • Organizujeme různé akce a pravidelně zaštiťujeme charitativní projekty např. Fond Sidus (podpora Pediatrické kliniky pražské Fakultní nemocnice v Motole a Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci) a Český den proti rakovině – tzv. Květinový den.
 • Poznáváme i žákovské parlamenty na jiných školách, kde získáváme nové inspirativní zkušenosti.
 • Obdobně tak i my hostíme u nás v Jesenici jiné žákovské parlamenty a předáváme jim vlastní zkušenosti.
 • O svých činnostech pravidelně informujeme na nástěnce parlamentu v 1. patře budovy školy, dále pak na webových stránkách školy a v Jesenickém kurýru (měsíčník obce Jesenice).

 

Žákovský parlament 2018/2019

role v parlamentu:


 

Předsedové: Veronika Krajčová 9.A

 • pomáhá řídit setkání
 • vede diskuze v parlamentu
 • hovoří s učiteli a vedením školy o myšlenkách, nápadech a návrzích ŽP
 • pravidelně jedná s ředitelkou školy
 • vydává oznámení na setkáních

Zástupce předsedů: Richard Kmoch 9.A, Simona Charvátová 9.A

 • udržuje se všemi zástupci ŽP kontakt
 • pomáhá vést setkání v případě nepřítomnosti předsedů
 • kontroluje provedené úkoly jednotlivých zástupců
 • pomáhá předsedovi a podporuje ho v jeho práci
 • píše zápis z jednání ŽP v elektronické podobě (poznamenává si důležité body, které jsou na setkání parlamentu diskutovány, zejména rozhodnutí ŽP)

Ministr médií: zatím nebylo zvoleno

 • udržuje se všemi zástupci ŽP kontakt
 • pomáhá vést setkání v případě nepřítomnosti předsedů
 • kontroluje provedené úkoly jednotlivých zástupců
 • pomáhá předsedovi a podporuje ho v jeho práci
 • má na starosti sektor médií-propagace

Hlavní propagátorka: Veronika Krajčová 9.A, Richard Kmoch 9.A, Simona Charvátová 9.A

 • udržuje se všemi zástupci ŽP kontakt
 • pomáhá vést setkání v případě nepřítomnosti předsedů
 • kontroluje provedené úkoly jednotlivých zástupců
 • pomáhá předsedovi a podporuje ho v jeho práci
 • řídí náplň činnosti propagátorů

Fotografové: Martina Panošová

 • fotí jednotlivá jednání ŽP a zachycují zajímavé momenty na různých akcích

Hlásiči: Veronika Krajčová 9.A

 • pomáhají hlásit ve školním rozhlase

Propagátoři: Vanessa Rotreklová 8.A, Kristýna Krausová 3.D, Daniela Galasová 9.B

 • prezentují plány, činnosti a výsledky ŽP na nástěnce, rozhlasem či na webových stránkách školy atd.
 • prezentují informace, sbírají nápady a návrhy k projednání

Sběroví referenti: Veronika Krajčová 9.A

 • propagují termíny sběru – rozhlasem i vizuálně

Výpomoc u podávání ODŠ a ŠM: Simona Charvátová 9.A, Veronika Krajčová 9.A, Miroslav Bartůněk 7.C

 

 • pomáhají při podávání ovoce do škol a školního mléka


Složení členů parlamentu pro školní rok 2018/2019
 

Třídní učitel

Třída

Člen

Mgr. Hrdličková Libuše

3.A

Jiří Kasal

3.A

Denisa Loužilová

3.A

Jakub Palivoda

Mgr. Knapová Tereza

3.B

Robin Hauba

3.B

Adéla Vidličková

Bc. Matulová Jaroslava

3.C

Tereza Kulíková

3.C

Jakub Žlebek

Mgr. Lejcarová Iveta

3.D

Ina Habrová

3.D

Karolína Skotnicová

Mgr. Vykoukalová Marie

4.A

Šimon Hauba

4.A

Martin Rulíšek

4.A

Lucie Smutná

Aberlová Radana

4.B

Emma Hroudová

4.B

Nela Janková

4.B

Petr Kroupa

Svárovská Michaela

4.C

Natália Danislavová

4.C

Karolína Pašková

Mgr. Sejkorová Dagmar

4.D

Natálie Borovičková

4.D

Justina Klímová

Mgr. Matějková Leona

5.A

Ondřej Khas

5.A

Klára Kucharčuková

Mgr. Manzelová Klára

5.B

Daniel Bečka

5.B

Veronika Brzová

Mgr. Aberl Radomír

5.C

Eliška Nejedlá

5.C

Matyáš Pressl

Mgr. Jakoubková Blanka

5.D

Anastasiia Chekhovska

5.D

Anh Nguyet Duongová

Mgr. Nadymáčková Tatjana

6.A

Šimon Kolesár

Eisman Marek

6.B

Tadeáš Blicha

6.B

Bára Kováříková

Mgr. Kubů Eliška

6.C

Kristýna Čakanová

6.C

Kryštof Tiefa

Bc. Smola Lukáš

6.D

Jakub Habr

Mgr. Brtnová Věra

7.A

Vendula Otradovcová

7.A

David Radvanovský

Bc. Řehák Robert

7.B

Adam Baxa

7.B

Julie Mikešová

Sůva David

7.C

Miroslav Bartuněk

Bc. Schwarzbacher Zeman Tomáš, DiS.

8.A

Vanessa Rotreklová

8.A

Karolína Šmeráková

Labák Marek

8.B

Oliver Parikrupa

8.B

Ondřej Pašek

Mgr. Langerová Věra

9.A

Simona Charvátová

9.A

Richard Kmoch

9.A

Veronika Krajčová

Bc. Jiskrová Andrea

9.B

Daniela Galasová

9.B

Volodymyr Golovchyn

Přiložené soubory