žákovský parlament - základní informace

logo žákovského parlamentu

 

  • Spolupracují zde navzájem žáci z nižších i vyšších tříd (3.–9. ročník) při vzájemné komunikaci, řešení problémů, plánování školních akcí, zkrátka jsme jeden tým!
  • Máme předem dohodnuté termíny – scházíme se jedenkrát za 3 týdny, ale pokud je něco naléhavého nebo hodně důležitého, tak se svoláváme i mimořádně.
  • Snažíme se pracovat na tom, aby ve škole byla dobrá, přátelská a pracovní atmosféra. Důležitá je spolupráce mezi žáky, učiteli i ostatním personálem.
  • Žákovský parlament se snaží svou prací podílet také na ochraně budovy školy a jejího vybavení – kontrolujeme pořádek a úklid na chodbách a v učebnách.
  • Při své práci využíváme veškeré prostory budovy školy, zejména prostory divadelního sálu, v případě hezkého počasí i školní zahradu a altán.
  • Často si zveme různé dospělé návštěvy pro vzájemnou komunikaci, zejména k vyřešení nějakého problému – např. pana školníka, paní kuchařky, vedoucí školní jídelny, našeho pana ředitele atd.
  • Organizujeme různé akce a pravidelně zaštiťujeme charitativní projekty např. Fond Sidus (podpora Pediatrické kliniky pražské Fakultní nemocnice v Motole a Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci) a Český den proti rakovině – tzv. Květinový den.
  • Poznáváme i žákovské parlamenty na jiných školách, kde získáváme nové inspirativní zkušenosti.
  • Obdobně tak i my hostíme u nás v Jesenici jiné žákovské parlamenty a předáváme jim vlastní zkušenosti.
  • O svých činnostech pravidelně informujeme na nástěnce parlamentu v 1. patře budovy školy, dále pak na webových stránkách školy a v Jesenickém kurýru (měsíčník obce Jesenice).

Zástupci tříd v žákovském parlamentu ve školním roce 2022/2023:

TŘÍDA

ZÁSTUPCE

ZÁSTUPCE

3. A

Matyáš Volák

Lucie Mádlová

3. B

Alex Biserov Borisov

Elen Mendová

3. C

Matyáš Hadáček

Lucie Hradecká (Lenka Zápotocká)

3. D

Eliška Jahodová

Jakub Hynek

4. A

Max Bergman

Anežka Říčková

4. B

Jonáš Janoušek

Kamila Cirkovská

4. C

Matěj Žlebek

Oldřich Suchopar

5. A

Barbora Petrová

Martin Bžoch ( Barbora Bosáková)

5. B

František Rejna

 

5. C

Jakub Krpata

Karolína Kahounová (Sofie Karásková)

5. D

Tereza Vincourová

Šimon Velenský

6. A

Kateřina Mádlová

Adéla Martínková (Vanessa Veselá)

6. B

Edita Cirkovská

Elisabeth Nikol Kušková (Eli)

6. C

Pavel Trusov

Nikolas Ferer

6. D

Natálie Součková

 Jenda Zápotocký

7. A

Sára Dolejšová

Gabriela Kohoutová

7. B

Marek Třeček

Martin Duchoň

7. C

Tobiáš Halíček

Marek Philip

7. D

Daniel Paul

Tereza Hylišová

8. A

Štěpánka Koláčková

Isabela Soukupová

8. B

František Větrovec

Petr Kroupa

8. C

Josef Furbacher

 

9. A

Jan Brych

Markéta Partíková

9. B

Adam Karas

Tomáš Kábrt

9. C

Linda Bálintová

Veronika Ludvíková

Přiložené soubory