Harmonogram školního roku

HARMONOGRAM AKCÍ ŠKOLY A DALŠÍ DŮLEŽITÉ TERMÍNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023


(Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022!)

ZÁŘÍ 2022

1. září

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

1. září

Třídní schůzky pro 0. a 1. ročník

září Otevření stálé výstavy VO ZŠ a ZUŠ Jesenice v prostorách MěÚ Jesenice
2.-7. září Domluva individuálních hodin v ZUŠ
5. září Třídní schůzky pro 2. až 9. ročník
6. září Pasování prvňáčků
7. až 9. září Stmelovací pobyt 6. ročníku
19. září Zahájení výuky v hromadných oborech (výtvarný, taneční, literárně dramatický)

ŘÍJEN 2022

10. října 19. výročí školy (1. projektový den)
26. až 27. října Podzimní prázdniny

LISTOPAD 2022

listopad Koncerty pro naše nejmenší spolužáky (ZUŠ)
9. listopadu Pedagogická rada
10.-16. listopadu Konzultace ve 3

18. listopadu

Ředitelské volno

PROSINEC 2022

1. prosince Adventní koncert ZUŠ
5. prosince Mikulášská nadílka
8. prosince Adventní trhy
12.-21. prosince Vánoční přehrávky pro rodiče (ZUŠ)
21. prosince 1. exkurzní den
23. prosince - 2. ledna Vánoční prázdniny

LEDEN 2023

10. ledna Schůzka  7. roč. k LV
14.-21. ledna Lyžařský výcvik 7. ročníku
23. ledna Ukončení klasifikace za 1. pololetí
25. ledna Pedagogická rada
31. ledna Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení

ÚNOR 2023

3. února Pololetní prázdniny
7. února Třídní schůzky 0. až 9. ročníku

14. února

Jesenické vajíčko

BŘEZEN 2023

7. a 8. března Jarní petrklíč - školní kolo
13.-19. března Jarní prázdniny

30. března

Den otevřených dveří (odpolední komentované prohlídky)

DUBEN 2023

duben Výstava prací žáků výtvarného oboru ve firmě Ferring-Léčiva, a.s.
3. a 4. dubna Zápis do 1. tříd
6. dubna Velikonoční prázdniny
12. dubna Pedagogická rada
13.-21. dubna Konzultace ve 3
20. dubna 2. projektový den (Eco Fashion)

KVĚTEN 2023

květen Fotografování tříd
květen Májový koncert žáků a učitelů ZUŠ
22. až 26. května Zážitkový týden pro 3. až 5. ročník
26. května Odevzdání ročníkových prací
29. května - 2. června Postupové zkoušky v ZUŠ dle jednotlivých oborů

31. května

Atletické závody pro 0. až 2. ročník

ČERVEN 2023

červen Koncerty absolventů a závěrečná vystoupení pro rodiče – žáci HO, LDO a TO
6. června Veřejné obhajoby ročníkových prací
7. června Atletické závody pro 3. až 5. ročník
12. a 13. června Přijímací řízení do ZUŠ dle oborů
12.-16. června Týden sportu pro 6. až 9. ročník
20. června Ukončení klasifikace za 2. pololetí
22. června Pedagogická rada, ukončení výuky dle rozvrhu
23. a 26. června Organizační práce ve třídách
27.-28. června Dny třídy
29. června Slavnostní rozloučení s 9. ročníkem
30. června Poslední zvonění


DALŠÍ DŮLEŽITÉ TERMÍNY


Třídní schůzky

 

1. září

od 9:30 pro 0. a 1. ročník

5. září

od 16:30 pro 1. stupeň

 

od 17:00 pro 9. ročník (jídelna)

 

od 17:30 pro 2. stupeň

7. února

od 16:30 pro 1. stupeň

  od 17:30 pro 2. stupeň

Konzultace ve 3

10.-16. listopadu

 

13.-21. dubna

 

 

 

Ředitelské volno

18. listopadu

 

 

 

Pedagogické rady

9. listopadu

 

25. ledna

 

12. dubna

 

22. června

 

 

 

Ukončení klasifikace

 

za 1. pololetí

23. ledna

za 2. pololetí

20. června

 

 

Exkurzní a projektové dny

10. října, 21. prosince, 20. dubna

exkurzní/projektové dny

26. května

termín odevzdání ročníkových prací (včetně prezentací)

6. června

veřejné obhajoby ročníkových prací

 

 

Prázdniny

26. až 27. října

podzimní

23. prosince - 2. ledna

vánoční

3. února

pololetní

13.-19. března

jarní

6. dubna

velikonoční

1. července - 3. září

hlavní

(Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023!)