Harmonogram školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

(Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019!)

ZÁŘÍ 2019

2. Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020, 1. zvonění pro žáky 1. ročníku
2. Třídní schůzky pro 1. ročník
2. Domluva individuálních hodin v ZUŠ
3. Třídní schůzky pro 2. až 9. ročník
2. - 6. Výstava prací žáků výtvarného oboru ve firmě Ferring-Léčiva, a.s.
9. - 13. Týden sportu pro 3. až 9. ročník
16. Zahájení výuky v hromadných oborech ZUŠ (výtvarný, taneční, literárně dramatický)

 

ŘÍJEN 2019

10. 1. projektový den                                                 

 

LISTOPAD 2019

6. Pedagogická rada
7.-15. Konzultace ve 3
11. 1. exkurzní den
listopad Koncerty pro naše nejmenší spolužáky (ZUŠ)              

 

PROSINEC 2019

5. Mikulášská nadílka
11. Adventní setkání
12. Vánoční setkání, Adventní koncert
16. - 20. Vánoční přehrávky pro rodiče (ZUŠ)              

 

LEDEN 2020

7. Třídní schůzky pro 1. a 2. stupeň
18. - 25. Lyžařský výcvik 7. ročníku
20. Ukončení klasifikace za 1. pololetí
22. Pedagogická rada
30. Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení

 

ÚNOR 2020

únor Školní ples
5. Jesenické vajíčko

 

BŘEZEN 2020

3., 4. Školní kola Jarního petrklíče (instrumentalisté, zpěváci)
11. Den otevřených dveří
17. 2. exkurzní den
26. Jarní petrklíč, finále (KD Krakov, Praha 8)
28. Den učitelů

 

DUBEN 2020

1. Slavnostní koncert - 10 let ZUŠ v Jesenici
8. Pedagogická rada
14.- 21. Konzultace ve 3
22. 2. projektový den
duben Výstava prací žáků výtvarného oboru ve firmě Ferring-Léčiva, a.s.
27., 28. Zápis do 1. tříd

 

KVĚTEN 2020

květen Fotografování tříd
7. Setkání u lípy
14. Májový koncert žáků a učitelů ZUŠ
22. Odevzdání ročníkových prací (včetně prezentací)
25. - 29. Postupové zkoušky v ZUŠ dle jednotlivých oborů

 

ČERVEN 2020

červen             Koncerty absolventů a závěrečná vystoupení pro rodiče – žáci HO, LDO a TO ZUŠ
1., 3. Přijímací řízení do ZUŠ dle oborů
4. Veřejné obhajoby ročníkových prací
11. Atletické závody pro 0. až 2. ročník
15. Ukončení klasifikace za 2. pololetí
16. Rodinné muzicírování – hrají žáci se svými rodiči a rodinnými příslušníky
17. Pedagogická rada, ukončení výuky podle rozvrhu
18. 14. absolventský ples
18., 19., 22. Organizační práce ve třídách
23., 24. Dny třídy
25. Slavnostní setkání k zakončení školního roku
26. Poslední zvonění - slavnostní zakončení pro 9. ročník

 

Třídní schůzky

Konzultace ve 3

2. září   od 9:00 pro 1. ročník 7.- 15. listopadu
3. září   od 16:30 pro 1. stupeň 14.- 21. dubna                               
            od 17:00 pro 9. ročník (jídelna)  
            od 17:30 pro 2. stupeň Ředitelské volno
7. ledna od 16:30 pro 1. stupeň 31. října a 1. listopadu
            od 17:30 pro 2. stupeň 29. a 30. června

 

Pedagogické rady

Ukončení klasifikace

6. listopadu za 1. pololetí 20. ledna
22. ledna za 1. pololetí 15. června
8. dubna  
17. června  

 

Exkurzní a projektové dny

10. října, 11. listopadu, 17. března, 22. dubna - exkurzní/projektové dny
22. května - termín odevzdání ročníkových prací (včetně prezentací)
4. června - veřejné obhajoby ročníkových prací

 

Prázdniny

podzimní 29.-30. října
vánoční 23. prosince - 3. ledna
pololetní 31. ledna
jarní 17.- 23. února
velikonoční 9., 10. dubna
hlavní 1. července - 31. srpna

(Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020!)