Harmonogram školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

(Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020!)

ZÁŘÍ 2020

září Domluva individuálních hodin v ZUŠ
1. září Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021
1. září Třídní schůzky pro 1. ročník
2. září Třídní schůzky pro 2. až 9. ročník
7. - 11. září Týden sportu pro 6. až 9. ročník
14. září Zahájení výuky v hromadných oborech (výtvarný, taneční, literárně dramatický)

 

ŘÍJEN 2020

říjen Výstava prací žáků výtvarného oboru ve firmě Ferring-Léčiva, a
říjen Koncerty absolventů ZUŠ
8. října Pasování prvňáčků

 

LISTOPAD 2020

listopad Koncerty pro naše nejmenší spolužáky (ZUŠ)
11. listopadu Pedagogická rada
12. listopadu Koncert k 10 letům ZUŠ v Jesenici
12. - 20. listopadu Konzultace ve 3

 

PROSINEC 2020

1. prosince 1. exkurzní den
4. prosince Mikulášská nadílka
8. prosince Adventní trhy
10. prosince Adventní koncert ZUŠ
14. - 18. prosince Vánoční přehrávky pro rodiče (ZUŠ)

 

LEDEN 2021

12. ledna Schůzka 7. roč. k LV
16.-23. ledna Lyžařský výcvik 7. ročníku
18. ledna Ukončení klasifikace za 1. pololetí
20. ledna Pedagogická rada
28. ledna Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení

 

ÚNOR 2021

únor Jesenické vajíčko

 

BŘEZEN 2021

16. a 17. března Školní kola Jarního petrklíče (instrumentalisté, zpěváci)
25. března Jarní petrklíč, finále (KD Krakov, Praha 8)

 

DUBEN 2021

duben Výstava prací žáků výtvarného oboru ve firmě Ferring-Léčiva, a.s.
7. dubna Den otevřených dveří
14. dubna Pedagogická rada
15.-23. dubna Konzultace ve 3
22. dubna 2. projektový den, Ekoshow
27. a 28. dubna Zápis do 1. tříd

 

KVĚTEN 2021

květen Fotografování tříd
6. května Májový koncert žáků a učitelů ZUŠ
24. května Odevzdání ročníkových prací (včetně prezentací)
24.-28. května Postupové zkoušky v ZUŠ dle jednotlivých oborů

 

ČERVEN 2021

červen Koncerty absolventů a závěrečná vystoupení pro rodiče – žáci HO, LDO a TO
3. června Rodinné muzicírování – hrají žáci se svými rodiči a rodinnými příslušníky
7. a 9. června Přijímací řízení do ZUŠ dle oborů
8. června Veřejné obhajoby ročníkových prací
14.-18. června Týden sportu pro 3. až 5. ročník
17. června Atletické závody pro 0. až 2. ročník
21. června Ukončení klasifikace za 2. pololetí
23. června Pedagogická rada, ukončení výuky dle rozvrhu
24. června 14. absolventský ples
24.-25. června Organizační práce ve třídách
28.-29. června Dny třídy
30. června Poslední zvonění

 

Třídní schůzky

Konzultace ve 3

1. září od 10:00 pro 1. ročník 12.-20. listopadu
  15.-23. dubna
2. září od 16:30 pro 1. stupeň  
         od 17:00 pro 9. ročník (jídelna) Ředitelské volno
         od 17:30 pro 2. stupeň 16. listopadu
   

 

Pedagogické rady

Ukončení klasifikace

11. listopadu za 1. pololetí - 18. ledna
20. ledna za 2. pololetí - 21. června
14. dubna  
23. června  

 

Exkurzní a projektové dny

1. prosince, 22. dubna - exkurzní/projektové dny
24. května - termín odevzdání ročníkových prací (včetně prezentací)
8. června - veřejné obhajoby ročníkových prací

 

Prázdniny

podzimní 29.-30. října
vánoční 23. prosince - 3. ledna
pololetní 29. ledna
jarní 22.- 28. února
velikonoční 1. dubna
hlavní 1. července - 31. srpna

(Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021!)