Harmonogram školního roku

HARMONOGRAM AKCÍ ŠKOLY A DALŠÍ DŮLEŽITÉ TERMÍNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024


(Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023!)

ZÁŘÍ 2023  
4. září Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024
4. září Třídní schůzky pro 0. a 1. ročník
4. až 8. září Domluva individuálních hodin v ZUŠ
5. září  Třídní schůzky pro 2. až 9. ročník 
6. až 8. září Stmelovací pobyt 6. ročníku
14. září Pasování prvňáčků 
18. září Zahájení výuky v hromadných oborech ZUŠ (výtvarný, taneční, literárně dramatický)
29. září Ředitelské volno
ŘÍJEN 2023  
říjen Absolventské koncerty ZUŠ (2. termín)
9. října 20. výročí školy (1. projektový den)
19. října Noc strašidel
26. až 27. října Podzimní prázdniny
LISTOPAD 2023  
8. listopadu Pedagogická rada
9. až 16. listopadu Konzultace ve 3
PROSINEC 2023  
5. prosince Mikulášská nadílka
7. prosince Adventní trhy
8. prosince Adventní koncert ZUŠ
11. až 20. prosince Vánoční přehrávky pro rodiče (ZUŠ)
19. prosince Rodinný koncert ZUŠ
21. prosince 1. exkurzní den
23. prosince až 2. ledna  Vánoční prázdniny
LEDEN 2024  
16. ledna Schůzka  7. roč. k LV
22. ledna Ukončení klasifikace za 1. pololetí
24. ledna Pedagogická rada
20. až 27. ledna Lyžařský výcvik 7. ročníku
31. ledna Ukončení 1. pololetí, vydání vysvědčení
ÚNOR 2024  
1. února Ředitelské volno
2. února Pololetní prázdniny
5. až 11. února Jarní prázdniny
13. února Masopust
20. února Jesenické vajíčko
29. února Hudebně poetický večer ZUŠ
15. února Třídní schůzky 0. až 9. ročníku
BŘEZEN 2024  
březen Výběrový lyžařský kurz pro 8. až 9. ročník
5. a 6. března Jarní petrklíč - školní kolo
28. března Velikonoční prázdniny
DUBEN 2024  
duben  Koncerty pro naše nejmenší spolužáky (ZUŠ)
10. dubna Pedagogická rada
11. až 18. dubna Konzultace ve 3
18. dubna 2. projektový den (Eco Fashion)
29. a 30. dubna Zápis do 1. tříd
KVĚTEN 2024  
květen  Fotografování tříd
květen  Májový koncert žáků a učitelů ZUŠ
14. května  Den matek
24. května Odevzdání ročníkových prací
20. až 24. května Závěrečné přehrávky a koncerty absolventů
27. až 31. května Zážitkový týden pro 3. až 5. ročník
27. až 31. května Postupové zkoušky v ZUŠ dle jednotlivých oborů
ČERVEN 2024  
3. až 7. června Závěrečné přehrávky a koncerty absolventů
4. června Atletické závody pro 0. až 2. ročník
5. června Atletické závody pro 3. až 5. ročník
6. června  Veřejné obhajoby ročníkových prací
10. až 14. června Týden sportu pro 6. až 9. ročník
11. a 12. června Přijímací řízení do ZUŠ dle oborů
18. června Ukončení klasifikace za 2. pololetí
20. června Pedagogická rada, ukončení výuky dle rozvrhu
21. a 24. června Organizační práce ve třídách
25. až 26. června Dny třídy
27. června Slavnostní rozloučení s 9. ročníkem
28. června Poslední zvonění
29. června až 1. září Hlavní prázdniny


DALŠÍ DŮLEŽITÉ TERMÍNY


Třídní schůzky

 

4. září

od 9:30 pro 0. a 1. ročník

5. září

od 16:30 pro 1. stupeň

 

od 17:00 pro 9. ročník (jídelna)

 

od 17:30 pro 2. stupeň

15. února

od 16:30 pro 1. stupeň

  od 17:30 pro 2. stupeň

Konzultace ve 3

9.-16. listopadu

 

11.-18. dubna

 

 

 

Ředitelské volno

29. září a 1. února

 

 

 

Pedagogické rady

8. listopadu

 

24. ledna

 

10. dubna

 

20. června

 

 

 

Ukončení klasifikace

 

za 1. pololetí

22. ledna

za 2. pololetí

18. června

 

 

Exkurzní a projektové dny

9. října, 21. prosince, 18. dubna

exkurzní/projektové dny

24. května

termín odevzdání ročníkových prací (včetně prezentací)

6. června

veřejné obhajoby ročníkových prací

 

 

Prázdniny

26. až 27. října

podzimní

23. prosince - 2. ledna

vánoční

2. února

pololetní

5.-11. února

jarní

28. března

velikonoční

29. června - 1. září

hlavní

(Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024!)