Distanční vzdělávání ZUŠ

AKTUALIZACE 13. 10. 2020

INFORMACE ZUŠ

V souvislosti s dnešním úplným uzavřením téměř všech typů škol přecházejí na formu dálkového vzdělávání také žáci všech čtyř oboru v základní umělecké škole. Tato výuka je pro žáky na rozdíl od výuky ve škole základní dobrovolná.

V individuální výuce v oboru hudebním se na formě výuky dohodne vyučující s jednotlivými žáky.

V oboru tanečním je vyučující Bc. M. Voldřichová v kontaktu se všemi žáky/jejich rodiči přes email, zadání pod stránkou v příloze.

V oboru literárně dramatickém pracují žáci s vyučující Bc. Veronikou Svobodovou (zastupuje Mgr. Š. G. Zámečníkovou, která odešla na mateřskou dovolenou) online.

V oboru výtvarném zadání práce ke stažení pod stránkou.

V předmětu hudební nauka zadání k probírané látce pod stránkou v příloze.

13. 10. 2020, Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ


AKTUALIZACE 9. 10. 2020

INFORMACE ZUŠ

„O vydání krizových opatření vlády“, která s účinností od 12. do 23. října upravují výuku v základních uměleckých školách následujícím způsobem:

„Základní umělecké školy jsou celostátně uzavřené, probíhá distanční výuka s výjimkou individuální výuky 1 + 1 = 1 žák + 1 učitel ve třídě“.

Všichni žáci s individuální výukou hry na hudební nástroj nebo zpěv se tedy od pondělí 12. října vracejí k normální výuce ve škole!

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ


Na základě „Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 7/2020“ s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. vstupují v platnost následující mimořádná opatření při epidemii na území Středočeského kraje, která spočívají m. j. v omezení provozu základních uměleckých škol podle školského zákona. MŠMT k tomuto nařízení KHS vydalo následující informaci: „V základních uměleckých školách se zakazuje osobní přítomnost žáků. Školy tedy povinně přecházejí na distanční vzdělávání. Pro žáky je účast dobrovolná.“

Žáci ZUŠ dostanou informace o způsobu individuální výuky od svých učitelů mailem, telefonicky, online, případně při předem domluvené osobní konzultaci na recepci školy. Pro kolektivní výuku v oboru výtvarném, literárně dramatickém, tanečním a pro hudební nauku bude zadání domácí přípravy zveřejněno na webových stránkách školy příští týden.

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ

Přiložené soubory