Distanční vzdělávání ZUŠ

AKTUALIZACE 11. 1. 2021

INFORMACE ZUŠ

Vzhledem ke stále prodlužované formě distanční výuky, jejíž ukončení a návrat k výuce prezenční je v nedohlednu, věnujte prosím pozornost nově zadaným tématům a úkolům především v předmětu hudební nauka a ve výtvarném oboru – viz odkazy pod tímto článkem.


AKTUALIZACE 13. 10. 2020

INFORMACE ZUŠ

V souvislosti s dnešním úplným uzavřením téměř všech typů škol přecházejí na formu dálkového vzdělávání také žáci všech čtyř oboru v základní umělecké škole. Tato výuka je pro žáky na rozdíl od výuky ve škole základní dobrovolná.

V individuální výuce v oboru hudebním se na formě výuky dohodne vyučující s jednotlivými žáky.

V oboru tanečním je vyučující Bc. M. Voldřichová v kontaktu se všemi žáky/jejich rodiči přes email, zadání pod stránkou v příloze.

V oboru literárně dramatickém pracují žáci s vyučující Bc. Veronikou Svobodovou (zastupuje Mgr. Š. G. Zámečníkovou, která odešla na mateřskou dovolenou) online.

V oboru výtvarném zadání práce ke stažení pod stránkou.

V předmětu hudební nauka zadání k probírané látce pod stránkou v příloze.

13. 10. 2020, Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ


AKTUALIZACE 9. 10. 2020

INFORMACE ZUŠ

„O vydání krizových opatření vlády“, která s účinností od 12. do 23. října upravují výuku v základních uměleckých školách následujícím způsobem:

„Základní umělecké školy jsou celostátně uzavřené, probíhá distanční výuka s výjimkou individuální výuky 1 + 1 = 1 žák + 1 učitel ve třídě“.

Všichni žáci s individuální výukou hry na hudební nástroj nebo zpěv se tedy od pondělí 12. října vracejí k normální výuce ve škole!

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ


Na základě „Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 7/2020“ s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. vstupují v platnost následující mimořádná opatření při epidemii na území Středočeského kraje, která spočívají m. j. v omezení provozu základních uměleckých škol podle školského zákona. MŠMT k tomuto nařízení KHS vydalo následující informaci: „V základních uměleckých školách se zakazuje osobní přítomnost žáků. Školy tedy povinně přecházejí na distanční vzdělávání. Pro žáky je účast dobrovolná.“

Žáci ZUŠ dostanou informace o způsobu individuální výuky od svých učitelů mailem, telefonicky, online, případně při předem domluvené osobní konzultaci na recepci školy. Pro kolektivní výuku v oboru výtvarném, literárně dramatickém, tanečním a pro hudební nauku bude zadání domácí přípravy zveřejněno na webových stránkách školy příští týden.

Blažena Lvová, ZŘ školy pro ZUŠ

Přiložené soubory

HN květen 21.zip 534 kB Archiv
HN duben 21.zip 783 kB Archiv
HN, březen 21.zip 927 kB Archiv
HN únor 21.zip 694 kB Archiv
HN_leden_2021.zip 1 MB Archiv
HN test leden 2021.pdf 92 kB PDF dokument
VO únor_březen_2021_JW.pdf 144 kB PDF dokument
VO únor 2021 TR.pdf 57 kB PDF dokument
VO leden 2021.pdf 112 kB PDF dokument