Jarní petrklíč

Jarní petrklíč - školní kolo soutěže pro malé i větší zpěváky a muzikanty se bude konat v divadelním sále hlavní školní budovy od 14.00 hod.:

21. února (út) v kategoriích: mladší instrumentalisté (1. – 5. tř.)

                                                    starší instrumentalisté (6. -9. tř.)

                                                    malé komorní soubory (2-5 členné, 1.- 9. tř.)

                                                    velké komorní soubory (od 6 členů, 1. – 9. tř.)

22. února (st) v kategoriích: mladší zpěváci (1. – 5. tř.)

                                                    starší zpěváci (6. – 9. tř.)

                                                    malé komorní sbory (2 – 5 členné, 1. – 9. tř.)

                                                    velké komorní sbory (od 6 členů, 1. – 9. tř.)

Do soutěže se přihlašují žáci základní školy prostřednictvím svých třídních učitelů, žáci, kteří navštěvují ZUŠ pak prostřednictvím svých vyučujících. Přihlášky budou ke stažení na webu školy, případně k vyzvednutí v kanceláři Blaženy Lvové. Finále, kam postupují 2 soutěžící z každé kategorie, proběhne 23. března (čt) v kulturním domě KRAKOV, Praha 8.

Podmínky soutěže na: www.jarnipetrklic.cz

Termín odevzdání přihlášek: do 14. února 2017 v kanceláři zástupkyně pro ZUŠ Blaženy Lvové

Soutěž je veřejná, srdečně zveme jesenickou veřejnost, rodiče i spolužáky všech soutěžících!

 

Přihláška pro třídní učitele a vyučující k dispozici zde