Metodik prevence

METODIK PREVENCE – Mgr. Markéta Zemanová


Role metodika prevence:

 • koordinuje tvorbu Preventivního programu – organizační, metodická, evaluační činnost
 • provádí evaluaci preventivních aktivit v MPP za každý školní rok
 • zaměřuje se na oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů – pracuje s jednotlivci, se skupinkami žáků, s celými třídními kolektivy
 • zajišťuje preventivní programy
 • poskytuje konzultace a poradenskou činnost učitelům, žákům, rodičům
 • poskytuje vhodné aktivity, nápady, náměty pro práci se třídou

 

Primární prevence:

 • úkolem primární prevence zůstává vytvoření prostředí, ve kterém mají žáci pocit bezpečí, pohody a vzájemné tolerance
 • hlavním bodem je důsledné dodržování povinností a práv žáků stanovených školním řádem školy za aktivní spolupráce vedení školy a rodičů
 • bezpečnost žáků na internetu – seznámení rodičů s projektem prevence v rodině – formou programu umístěném na internetu www.seznamsebezpecne.cz www.bezpecne-online.cz

 

Sekundární prevence:

 • okamžité řešení závažného porušení školního řádu školy v souvislosti s projevy šikany a ostatních sociálně-patologických jevů
 • při zjištění kontaktu žáků s návykovou látkou ve škole, dodržení stanoveného postupu pro řešení takových situací – bezprostřední spojení vedení školy s rodiči s písemným zápisem společném řešení problému, v závažných případech spolupráce s Policií ČR

NNTB - NENECH TO BÝT - online schránka důvěry
 
 • -Seš svědkem nebo obětí šikany? Děje se u tebe (kolem tebe) něco, o čem není snadné mluvit osobně? Pošli anonymní oznámení o šikaně ve škole přes bezpečnou online schránku důvěry NNTB

Kontakt:

 

 • email: marketa.zemanova@jesenickaskola.cz
 • telefon/mobil: 241 004 215, 606 030 345