ZUŠ

Management školy

Blažena Lvová

zástupkyně ředitelky pro ZUŠ
ZUŠ
klavír
725612613 (služební mobil)

Učitelé

Krste Badarovski, DiS.

učitel zuš
ZUŠ
klavír, korepetice

Josef Bárta

učitel zuš
ZUŠ
klarinet, saxofon, zobcová flétna, klávesy

MgA. Štěpánka G. Borská

učitelka zuš
ZUŠ
kytara, literárně dramatický obor

Ondřej Černý

učitel zuš
ZUŠ
hudební nauka, violoncello

Bc. Lucie Chmelařová, DiS.

učitelka zuš
ZUŠ
zobcová flétna, příčná flétna

Mgr. Jana Hrdličková

učitelka zuš
ZUŠ
pěvecká hlasová výchova

Bc. Andrea Jiskrová

třídní učitelka 8.B zš, učitelka zuš
Sp, Hv, hudební nauka

Markéta Kořínková, DiS.

učitelka zuš
ZUŠ
zobcová flétna, příčná flétna

Jakub Lenz, DiS.

učitel zuš
ZUŠ

Blažena Lvová

zástupkyně ředitelky pro ZUŠ
ZUŠ
klavír
725612613 (služební mobil)

Eliška Mynaříková

učitelka zuš
ZUŠ

MgA. Pavla Naďová

zastupující třídní učitelka 7.A, učitelka ZUŠ
Vv, Tč, výtvarný obor ZUŠ

MgA. Irena Pastieriková

učitelka zuš
ZUŠ
akordeon, klavír

Zoran Ristič

učitel zuš
ZUŠ

Jakub Šefl, DiS.

učitel zuš
ZUŠ
trubka, zobcová flétna

Jakub Slezák, DiS.

učitel zuš
ZUŠ
klavír, korepetice

ak. soch. Jitka Wernerová

učitelka zuš
ZUŠ
výtvarný obor

Vychovatelé

MgA. Petra Tomášková

vychovatelka zš, učitelka ZUŠ
14. oddělení ŠD v učebně 4.A (241004249) volat jen v provozní době družiny, taneční obor