Asistent pedagoga

ASISTENT PEDAGOGA – Eliška Kubů (vedoucí asistentů)

  • individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení školnímu prostředí
  • individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky
  • pomoc pedagogům a pedagogickým pracovníkům při výchovné a vzdělávací činnosti
  • pomoc při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou
  • pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáka

 

  • kontakty:
    • email: eliska.kubu@jesenickaskola.cz
    • telefon: 241 004 215