ODBORNÁ UČEBNA FYZIKY ZŠ JESENICE

 

Realizujeme projekt v rámci CLLD - OP IROP

 


Stručný popis projektu – anotace

Cílem projektu vybudovat zázemí pro zkvalitnění výuky a vytvořit podmínky pro odpovídající vzdělávání dětí v oblasti přírodních věd. V projektu máme v plánu kompletně přestavět a modernizovat volnou učebnu v ZŠ Jesenice tak, aby vznikla moderní, standardně vybavená učebna pro přírodní vědy, zejména pro fyziku.

Výsledkem projektu je modernizovaná fungující (provozovaná min. 5 hodin denně) odborná učebna fyziky s podlahovou plochou 146,92m2 a kapacitou 30 žáků.

Co je cílem

Cílem projektu vybudovat zázemí pro zkvalitnění výuky a vytvořit podmínky pro odpovídající vzdělávání dětí v oblasti přírodních věd. V projektu máme v plánu kompletně přestavět a modernizovat volnou učebnu v ZŠ Jesenice tak, aby vznikla moderní, standardně vybavená učebna pro přírodní vědy, zejména pro fyziku.

V rámci přípravy učeben dojde také k zajištění nábytkového vybavení.

Jaké změny v důsledku projektu očekáváme

Zvýší se kvalita výuky přírodních věd na ZŠ Jesenice, zejména výuka fyziky. Dojde v krátkodobém horizontu o zvýšení motivace žáků k dalšímu studiu přírodních věd. Z dlouhodobého hlediska poté očekáváme větší zájem žáků a jejich rodičů o vědu a výzkum, které se realizují v mikroregionu Dolnobřežansko.