Vychovatelé

Vychovatelé

Jana Černá

vychovatelka šd zš

Petra Dvořáková

vychovatelka šd zš, asistentka pedagoga zš

Martin Hána

vychovatel šd zš, učitel zš

Martina Hánová

vedoucí vychovatelka šd zš

Johana Hlaváčová

vychovatelka šd zš

Zdeňka Hrubá

vychovatelka šd zš, asistentka pedagoga zš

Marie Kostúrová ml.

vychovatelka šd zš

Marie Kostúrová st.

vychovatelka šd zš, učitelka zš

Martina Kubíková, DiS.

vychovatelka ve šk. klubu zš, asistentka pedagoga zš

Ivana Micková

vychovatelka šd zš

Monika Nováčková

vychovatelka šd zš

Ivana Skřivanová

vychovatelka šd zš

Světluše Soukupová

vychovatelka šd zš, učitelka zš

MgA. Petra Tomášková

vychovatelka šd zš