Učitelé

Učitelé

Mgr. Radomír Aberl

třídní učitel 4.C
Čj, Aj, M, Pr, Tv

Radana Aberlová

třídní učitelka 3.B

Mgr. Věra Brtnová

třídní učitelka 6.A

Mgr. Dagmar Červená

třídní učitelka 1.A

Mgr. Josef Čížkovský

zástupce ředitelky pro 5.- 9. ročník ZŠ, vedoucí SVČ
ČJ, D
725612619 (služební mobil)

Mgr. Lucie Coufalová

třídní učitelka 3.A (do 28. 2. 2018)

Markéta Dolínková

třídní učitelka 0.B

Petra Dvořáková

vychovatelka zš, asistentka pedagoga
15. oddělení ŠD v učebně 4.B (241004248) volat jen v provozní době družiny

Marek Eisman

učitel

Mgr. Jana Hesová

třídní učitelka 3.D
učitelka na 1. stupni ZŠ

Ing. Kateřina Honsová

třídní učitelka 1.E

Ing. Radka Horáková

učitelka 2. stupně ZŠ

Mgr. Jarmila Hrdličková

třídní učitelka 2.B, speciální pedagog
Čj, M, Pr, Tč
727815927 (mobil na detašované pracoviště, náhrada pevné linky sborovna Budějovická 77)

Mgr. Libuše Hrdličková

třídní učitelka 2.A
Čj, M, Pr, Hv, Tv, Tč
727815927 (mobil na detašované pracoviště, náhrada pevné linky sborovna Budějovická 77)

Zdeňka Hrubá

vychovatelka zš, asistentka pedagoga
10. oddělení ŠD v učebně 3.A (241004245) volat jen v provozní době družiny

Mgr. Blanka Jakoubková

třídní učitelka 4.D
Čj, M, Př, Pr, Hv, Tč

Bc. Andrea Jiskrová

třídní učitelka 8.B zš, učitelka zuš
Sp, Hv, hudební nauka

Lenka Jurčová

asistentka pedagoga

Mgr. Lenka Khýrová

třídní učitelka 5.B
Čj, Aj, M, Př, Vl, Tč

Mgr. Gabriela Klosová

třídní učitelka 2.E
727815927 (mobil na detašované pracoviště, náhrada pevné linky sborovna Budějovická 77)

Mgr. Tereza Knapová

třídní učitelka 5.A
Čj, M, Aj, Př, Hv, Tč

Marie Kostúrová st.

třídní učitelka 4.A, vychovatelka zš
7. oddělení ŠD v učebně 3.B (241004244) volat jen v provozní době družiny

Hana Kovácsová

asistentka pedagoga

Daniela Kovaříková

asistentka pedagoga

Šárka Kubíčková, DiS.

asistentka pedagoga

Martina Kubíková, DiS.

vychovatelka ve šk. klubu, asistentka pedagoga

Mgr. Eliška Kubů

třídní učitelka 9.B, koordinátor ŠVP, výchovný poradce 2. stupně

Marek Labák

třídní učitel 7.B

Mgr. Věra Langerová

třídní učitelka 8.A

Mgr. Klára Manzelová

třídní učitelka 4.B

Bc. Zlata Marková

třídní učitelka 3.C
Čj, M, Pr, Tč, Tv

Mgr. Leona Matějková

zástupkyně ředitelky pro 0.- 4. ročník ZŠ, správkyně žákovské knihovny
Čj, M, Př, Vo
725 612 611 (služební mobil)

Bc. Jaroslava Matulová

třídní učitelka 2.C
Čj, M, Př, Vl, Tč, Tv
727815927 (mobil na detašované pracoviště, náhrada pevné linky sborovna Budějovická 77)

Romana Matušinská

třídní učitelka 1.D

Jolana Mikulková

asistentka pedagoga

MgA. Pavla Naďová

zastupující třídní učitelka 7.A, učitelka ZUŠ
Vv, Tč, výtvarný obor ZUŠ

Marcela Nevečeřalová

třídní učitelka 5.C
Čj, M, Př, Vl, Tč, Tv

Ing. Mgr. Bc. Jitka Novotná

ředitelka školy
VL, AJ
725612612 (služební mobil)

Mgr. Stanislava Otradovcová

vychovatelka zš
17. oddělení ŠD v učebně 5.D (241004251) volat jen v provozní době družiny

Mgr. Šárka Pajačová

třídní učitelka 9.A

Julie Panenková, DiS.

učitelka zš

Martina Panošová

vedoucí asistentka pedagoga

Mgr. Petr Pavelka

statutární zástupce ředitelky školy
M, Tv
725612610 (služební mobil)

Veronika Populová

asistentka pedagoga 0.B

Irena Poučková

asistentka pedagoga

Kateřina Přibilová

asistentka pedagoga

Mgr. Irena Přibilová

třídní učitelka 2.D
Čj, M, Pr, Tv
727815927 (mobil na detašované pracoviště, náhrada pevné linky sborovna Budějovická 77)

Mgr. Jan Purkar

zastupující třídní učitel 8.A

Bc. Robert Řehák

třídní učitel 7.C, zdravotník školy
AJ, F
astronomie, medicína, geocaching, pes

Mgr. Tibor Rozsnyó

učitel zš

Bc. Tomáš Schwarzbacher Zeman, DiS.

třídní učitel 7.A, metodik prevence

Ing. Marcela Slunéčková

učitelka zš

Lukáš Smola

třídní učitel 5.D
Čj, Vl, M, Ict, Tv

Ing. Jana Smutná

třídní učitelka 1.B

Hana Šourová

asistentka pedagoga

David Sůva

třídní učitel 6.C

Michaela Svárovská

třídní učitelka 0.A

Martina Thomsonová

asistentka pedagoga

PhDr. Olga Tumová

třídní učitelka 6.B

Mgr. Zdeňka Valentová

školní psycholog, výchovný poradce pro 1. stupeň, učitel

Šarlota Vojtová (Jakubcová)

asistentka pedagoga

Martin Vondráček

správce sítě, učitel ICT
Ict
725612620 (služební mobil)

Mgr. Marie Voříšková

třídní učitelka 1.C

Mgr. Marie Vykoukalová

třídní učitelka 3.A (od 1. 3. 2018)

Mgr. Haubová Zuzana

učitelka zš