Učitelé

Učitelé

Mgr. Radomír Aberl

třídní učitel 5.C zš

Radana Aberlová

třídní učitelka 4.B zš

Mgr. Věra Brtnová

třídní učitelka 7.A

Mgr. Dagmar Červená

třídní učitelka 2.A

Mgr. Josef Čížkovský

zástupce ředitelky pro 5.- 9. ročník ZŠ, vedoucí SVČ
ČJ, D
725612619 (služební mobil)

Markéta Dolínková

třídní učitelka 0.A zš (přípravný ročník zš)

Petra Dvořáková

vychovatelka šd zš, asistentka pedagoga zš

Marek Eisman

třídní učitel 6.B

Martin Hána

vychovatel šd zš, učitel zš

Mgr. Zuzana Haubová

učitelka zš

Mgr. Jana Hesová

třídní učitelka 1.A
učitelka na 1. stupni ZŠ

Ing. Kateřina Honsová

třídní učitelka 2.E

Mgr. Jarmila Hrdličková

třídní učitelka 1.B, speciální pedagog

Mgr. Libuše Hrdličková

třídní učitelka 3.A zš
Čj, M, Pr, Hv, Tv, Tč

Zdeňka Hrubá

vychovatelka šd zš, asistentka pedagoga zš

Mgr. Blanka Jakoubková

třídní učitelka 5.D zš
Čj, M, Př, Pr, Hv, Tč

Bc. Andrea Jiskrová

třídní učitelka 9.B zš

Lenka Jurčová

asistentka pedagoga zš

Mgr. Tereza Knapová

třídní učitelka 3.B zš
Čj, M, Aj, Př, Hv, Tč

Mgr. Markéta Koutecká

třídní učitelka 1.E

Hana Kovácsová

asistentka pedagoga

Daniela Kovaříková

asistentka pedagoga

Šárka Kubíčková, DiS.

asistentka pedagoga

Martina Kubíková, DiS.

vychovatelka ve šk. klubu zš, asistentka pedagoga zš

Mgr. Eliška Kubů

třídní učitelka 6.C zš, koordinátor ŠVP zš, výchovný poradce 2. stupně zš

Pavla Kulíková, DiS.

asistentka pedagoga zš

Marek Labák

třídní učitel 8.B

Mgr. Věra Langerová

třídní učitelka 9.A zš

Mgr. Iveta Lejcarová

třídní učitelka 3.D zš

Mgr. Klára Manzelová

třídní učitelka 5.B zš

Bc. Zlata Marková

třídní učitelka 1.C

Mgr. Leona Matějková

třídní učitelka 5.A, zástupkyně ředitelky pro 0.- 4. ročník ZŠ, správkyně žákovské knihovny
Čj, M, Př, Vo
725 612 611 (služební mobil)

Bc. Jaroslava Matulová

třídní učitelka 3.C zš
Čj, M, Př, Vl, Tč, Tv

Romana Matušinská

třídní učitelka 2.D

Jolana Mikulková

asistentka pedagoga zš

Mgr. Beáta Mrázová

učitel zš

MgA. Pavla Naďová

učitelka zš

Mgr. Tatjana Nadymáčková

třídní učitelka 6.A

Marcela Nevečeřalová

třídní učitelka 1.D
Čj, M, Př, Vl, Tč, Tv

Ing. Mgr. Bc. Jitka Novotná

ředitelka školy

Mgr. Stanislava Otradovcová

učitel ZŠ

Mgr. Šárka Pajačová

učitelka ZŠ

Martina Panošová

vedoucí asistentka pedagoga, učitel ZŠ

Mgr. Petr Pavelka

statutární zástupce ředitelky školy
M, Tv
725612610 (služební mobil)

Mgr. Olga Peršlová

asistentka pedagoga

Bc. Marie Popelková

učitelka zš

Veronika Populová

asistentka pedagoga 1.B

Kateřina Přibilová

asistentka pedagoga zš

Mgr. Jan Purkar

zastupující třídní učitel 9.A

Bc. Robert Řehák

třídní učitel 7.B zš, zdravotník školy
AJ, F, Vo
astronomie, medicína, geocaching, pes

Mgr. Tibor Rozsnyó

učitel zš

Bc. Tomáš Schwarzbacher Zeman, DiS.

třídní učitel 8.A, metodik prevence

Mgr. Dagmar Sejkorová

třídní učitelka 4.D zš

Bc. Lukáš Smola

třídní učitel 6.D zš
ČJ, D, Vo
kabinet hudebny (K 13)

Ing. Jana Smutná

třídní učitelka 2.B

Hana Šourová

asistentka pedagoga zš

Barbora Štěpanovská, DiS.

asistentka pedagoga zš

David Sůva

třídní učitel 7.C zš

Michaela Svárovská

třídní učitelka 4.C zš

Mgr. Zdeňka Valentová

školní psycholog, výchovný poradce pro 1. stupeň zš, vedoucí školního poradenského pracoviště zš

Martin Vondráček

správce ICT, učitel ICT

Mgr. Marie Voříšková

třídní učitelka 2.C

Mgr. Marie Vykoukalová

třídní učitelka 4.A zš