Učitelé

Ivana Skřivanová

VYCHOVATELKA ŠD - 02. ODD. - UČEBNA 4.A (5.B) (R800 K3) 2023/2024

Marie Kostúrová ml.

VYCHOVATELKA ŠD - 04. ODD. - UČEBNA 2.A (R800 K3) 2023/2024

Marie Kostúrová st.

VYCHOVATELKA ŠD - 06. ODD. - UČEBNA 2.C (R800 K3) 2023/2024

Ivana Micková

VYCHOVATELKA ŠD - 08. ODD. - UČEBNA 3.C (R800 K3) 2023/2024

Mgr. Radomír Aberl

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K5) 2023/2024

Radana Aberlová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 4.B (R800 K2) 2023/2024

Maria Leticia Alvarez

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K15) 2023/2024

Bc. Kateřina Bromová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 5.C (R800 K5) 2023/2024

Mgr. Věra Brtnová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 8.A (R800 K14) 2023/2024

Mgr. Tereza Čadová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 9.C (R800 K1) 2023/2024

Mgr. Dagmar Červená

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 2.A (R800 K9) 2023/2024
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv, Nj

Mgr. Josef Čížkovský

ŘEDITEL ŠKOLY ZŠ A ZUŠ (R800) 2023/2024

James Callum Eade

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K15) 2022/2023

Marek Eisman

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 7.C (R800 K1) 2023/2024

Martin Hána

VYCHOVATEL ŠK (R800 K3), UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K3) 2023/2024
Ict, ŠK (5.ABC, 6.ABCD, 7.AD)

Mgr. Zuzana Haubová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 8.B (R800 K15) 2023/2024

Michaela Horešovská

HOSPODÁŘKA ŠJ ZŠ, POKLADNÍK ZŠ (R800) 2023/2024
odhlašování obědů, hotovostní platby do pokladny školy

Mgr. Libuše Hrdličková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 3.B (R800 K7) 2023/2024

Bc. Andrea Jiskrová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 6.C (R800 K13) 2023/2024

Mgr. Daniela Kotrisová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 6.B (R800 K4) 2023/2024

Mgr. Markéta Koutecká

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 1.A () 2023/2024

Mgr. Lenka Kravčaková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 6.D (R800 K11) 2023/2024

Mgr. Martina Křížová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 1.C () 2023/2024

Mgr. Martina Kubíková, DiS.

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ, SPECIÁLNÍ PEDAGOG (R800 K5) 2023/2024

Mgr. Eliška Kubů

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 7.B, KOORDINÁTOR ŠVP, VÝCHOVNÝ PORADCE (R800 K12) 2023/2024

Iveta Lahodná

ASISTENT PEDAGOGA ZŠ (R800 K19) 2023/2024

Mgr. Věra Langerová

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K4) 2023/2024

Mgr. Ivana Loudová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 1.B () 2023/2024

Bc. Zlata Marková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 3.C (R800 K7) 2023/2024

Mgr. Jaroslava Matulová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 4.C (R800 K2) 2023/2024

Mgr. Olga Melichárková

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO 1. STUPEŇ ZŠ (R800) 2023/2024
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv, ZŘŠ 1. ST. ZŠ

Elizabeth Merchant Gomez

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K15) 2023/2024

Irena Mikysková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 7.D (R800 K16) 2023/2024

Mgr. Beáta Mrázová

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K15) 2023/2024

Bc. David Mukenšnábl

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K4) 2023/2024

Mgr. Tatjana Nadymáčková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 7.A (R800 K4) 2023/2024

Marcela Nevečeřalová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 6.A (R800 K5) 2023/2024

Mgr. Stanislava Otradovcová

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K14) 2023/2024

Mgr. Šárka Pajačová

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO 2. STUPEŇ ZŠ, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY, KOORDINÁTOR VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT, VEDOUCÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA (R800) 2023/2024

Martina Panošová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 8.C, (R800 K18) 2023/2024

Hana Pátková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 5.B (R800 K7) 2023/2024
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv

Tobiáš Pražák

ASISTENT PEDAGOGA ZŠ () 2023/2024

Bc. Kateřina Přibilová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 4.A (R800 K2) 2023/2024

Markéta Rabiňáková

ASISTENTKA ŘEDITELE ŠKOLY (R800) 2023/2024
Podatelna školy, učebnice, Ovoce a mléko do škol

Ing. Bc. Michaela Rejnová

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K15) 2023/2024

Mgr. Tibor Rozsnyó

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ, UČITEL ZUŠ - VO (R800 K16) 2023/2024
Aj, Tč, Vv, Vo, výtvarný obor ZUŠ
(v době výuky zuš pevná linka kanceláře zástupkyně ředitele pro ZUŠ 241 004 232)

Ing. Jana Smutná

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 2.B, VÝCHOVNÝ PORADCE PRO 1. STUPEŇ ZŠ (R800 K9) 2023/2024

MgA. Petra Tomášková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 5.A (R800 K5) 2023/2024

Dana Truhlářová

VEDOUCÍ ŠJ ZŠ (R800) 2022/2023
ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ, VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Bc. Lenka Vaňásková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 2.C (R800 K9) 2023/2024

Mgr. Olesja Vavrinčíková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 9.A, UČITEL ZUŠ - HO (R800 K11) 2023/2024

Ing. Kristýna Vonášková

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K17) 2023/2024

Mgr. Olga Vonášková

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 4.D (R800 K2) 2023/2024

Ing. Karolína Vrbová

UČITEL ZŠ - NETŘÍDNÍ (R800 K17) 2023/2024

Mgr. Marie Vykoukalová

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 3.A (R800 K7) 2023/2024

Mgr. Markéta Zemanová (Ladová)

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ UČITEL 9.B (OD 1. 4. 2024), METODIK PREVENCE, ŠKOLNÍ PARLAMENT (R800 K12) 2023/2024

Bc. Kateřina Žofková, DiS.

UČITEL ZŠ - TŘÍDNÍ 0.A (R800 K9) 2023/2024