Učitelé

Učitelé

Mgr. Radomír Aberl

třídní učitel 5.C zš

Radana Aberlová

třídní učitelka 4.B zš

Mgr. Věra Brtnová

třídní učitelka 7.A

Mgr. Dagmar Červená

třídní učitelka 2.A

Mgr. Josef Čížkovský

zástupce ředitelky pro 5.- 9. ročník ZŠ, koordinátor volnočasových aktivit

Markéta Dolínková

třídní učitelka 0.A zš (přípravný ročník zš)

Petra Dvořáková

vychovatelka šd zš (8. oddělení) (budova K Rybníku 800), asistentka pedagoga zš (u žáka 3.B) (budova ZŠ K Rybníku 800)

Marek Eisman

třídní učitel 6.B

Martin Hána

vychovatelka šd zš (12. oddělení) (budova K Rybníku 800), učitel zš (budova K Rybníku 800)

Mgr. Zuzana Haubová

učitelka zš

Bc. Nikola Havlíčková

učitelka ZŠ, asistentka pedagoga

Mgr. Jana Hesová

třídní učitelka 1.A
učitelka na 1. stupni ZŠ

Ing. Kateřina Honsová

třídní učitelka 2.E
Čj, M, Pr, Tč, Tv, Ict

Mgr. Jarmila Hrdličková

třídní učitelka 1.B, speciální pedagog

Mgr. Libuše Hrdličková

třídní učitelka 3.A zš
Čj, M, Pr, Hv, Tv, Tč

Zdeňka Hrubá

vychovatelka šd zš (10. oddělení) (budova K Rybníku 800), asistentka pedagoga zš (u žáka 4.C) (budova K Rybníku 800)

Mgr. Blanka Jakoubková

třídní učitelka 5.D zš
Čj, M, Př, Pr, Hv, Tč

Bc. Andrea Jiskrová

třídní učitelka 9.B zš

Lenka Jurčová

asistentka pedagoga zš (u žáka 2.A, 2.D) (budova Budějovická 77)

Mgr. Tereza Knapová

třídní učitelka 3.B zš
Čj, M, Aj, Př, Hv, Tč

Mgr. Markéta Koutecká

třídní učitelka 1.E

Hana Kovácsová

asistentka pedagoga zš (u žáka 2.E) (budova Budějovická 77)

Daniela Kovaříková

asistentka pedagoga zš (u žáka 2.D) (budova Budějovická 77)

Šárka Kubíčková, DiS.

asistentka pedagoga zš (u žáka 2.C) (budova Budějovická 77)

Bc. Martina Kubíková, DiS.

vychovatelka ve šk. klubu zš (budova K Rybníku 800), asistentka pedagoga zš (u žáka 5.D) (budova K Rybníku 800)

Mgr. Eliška Kubů

třídní učitelka 6.C zš, koordinátor ŠVP zš, výchovný poradce 2. stupně zš

Pavla Kulíková, DiS.

asistentka pedagoga zš (u žáka 1.D) (budova Zbraslavská 68)

Marek Labák

třídní učitel 8.B
TV, Ict, F, Pd, Sp, Vo

Mgr. Věra Langerová

třídní učitelka 9.A zš

Mgr. Klára Manzelová

třídní učitelka 5.B zš

Bc. Zlata Marková

třídní učitelka 1.C, speciální pedagog

Mgr. Leona Matějková

třídní učitelka 5.A, správkyně žákovské knihovny

Bc. Jaroslava Matulová

třídní učitelka 3.C zš
Čj, M, Př, Vl, Tč, Tv

Romana Matušinská

třídní učitelka 2.D

Jolana Mikulková

asistentka pedagoga zš (u žáka 4.A) (budova K Rybníku 800)

Mgr. Beáta Mrázová

učitel zš

MgA. Pavla Naďová

učitelka zš

Mgr. Tatjana Nadymáčková

třídní učitelka 6.A

Marcela Nevečeřalová

třídní učitelka 1.D
Čj, M, Př, Vl, Tč, Tv

Ing. Mgr. Bc. Jitka Novotná

ředitelka školy

Mgr. Stanislava Otradovcová

učitel ZŠ

Mgr. Šárka Pajačová

učitelka ZŠ

Martina Panošová

vedoucí asistentka pedagoga zš (u žáka 7.A), učitel ZŠ, žákovský parlament (budova K Rybníku 800)

Mgr. Petr Pavelka

statutární zástupce ředitelky školy, zástupce ředitelky pro 0.- 4. ročník ZŠ, třídní učitel 3.D ZŠ
M, Tv
725612610 (služební mobil)

Mgr. Olga Peršlová

školní psycholog, výchovný poradce pro 1. stupeň zš, vedoucí školního poradenského pracoviště zš

Bc. Marie Popelková

učitelka zš

Veronika Populová

asistentka pedagoga zš (u žáka 2.A), učitelka zš (budova Budějovická 77)

Kateřina Přibilová

asistentka pedagoga zš (u žáka 3.A) (budova K Rybníku 800)

Mgr. Jan Purkar

zastupující třídní učitel 9.A

Bc. Robert Řehák

třídní učitel 7.B zš, zdravotník školy
AJ, F, Vo, M
astronomie, medicína, geocaching, pes

Ing. Bc. Michaela Rejnová

učitelka ZŠ

Mgr. Tibor Rozsnyó

učitel zš

Bc. Tomáš Schwarzbacher Zeman, DiS.

třídní učitel 8.A, metodik prevence

Mgr. Dagmar Sejkorová

třídní učitelka 4.D zš

Bc. Lukáš Smola

třídní učitel 6.D
ČJ, D, Vo
kabinet hudebny (K 13)

Ing. Jana Smutná

třídní učitelka 2.B

Hana Šourová

asistentka pedagoga zš (u žáka 4.D) (budova K Rybníku 800)

David Sůva

třídní učitel 7.C zš

Michaela Svárovská

třídní učitelka 4.C zš

Martin Vondráček

správce ICT, učitel ICT

Mgr. Marie Voříšková

třídní učitelka 2.C

Mgr. Marie Vykoukalová

třídní učitelka 4.A zš