Studijní materiály ZUŠ

Vážení rodiče, milí žáci,
v příloze naleznete přehled učiva, které by měl žák, který má povolen
individuální vzdělávací plán, znát k povinnému testu z hudební nauky.

 


HUDEBNÍ NAUKA

Závěrečné testy z povinného předmětu HN pro 1. – 5. ročník ZUŠ odešlou všichni žáci, tedy i žáci s povoleným individuálním studiem, NEJPOZDĚJI 8. června na: julie.panenkova@jesenickaskola.cz, případně odevzdají svému učiteli hlavního předmětu. Žáci, kteří nebyli z HN klasifikováni v prvním pololetí, vypracují kromě daného testu písemnou práci/referát/prezentaci na libovolné hudební téma, o němž se mohou poradit se svým učitelem (hudební epocha, hudební skladatel, hudební dílo, hudební nástroje, orchestr, jaký koncert navštívil apod.) a odešlou spolu s testem učitelce HN Julii Panenkové. V případě  neodevzdání testu (+ referátu) nemůže žák postoupit do dalšího ročníku a ukončuje docházku do ZUŠ.

Testy jsou pod tímto článkem.

Přiložené soubory

HN, 1. r. záv. test.pdf 81 kB PDF dokument
HN, 2. r., záv. test.pdf 104 kB PDF dokument
HN, 3. r., záv. test.pdf 88 kB PDF dokument
HN, 4. r., záv. test.pdf 94 kB PDF dokument
HN, 5. r. záv. test.pdf 49 kB PDF dokument