Management školy

Mgr. Josef Čížkovský

ŘEDITEL ŠKOLY ZŠ A ZUŠ (R800) 2023/2024

Mgr. Olga Melichárková

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO 1. STUPEŇ ZŠ (R800) 2023/2024
Čj, M, Prv, Hv, Tč, Tv, ZŘŠ 1. ST. ZŠ

Mgr. Šárka Pajačová

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO 2. STUPEŇ ZŠ, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY, KOORDINÁTOR VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT, VEDOUCÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA (R800) 2023/2024

ZUŠ

Blažena Lvová

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE PRO ZUŠ, UČITEL ZUŠ - HO (R800) 2023/2024
ZUŠ