Školné zuš

ZUŠ - platba školného

Výše školného ve školním roce 2023/2024 pro každé pololetí:

V oboru hudebním pro 1. nástroj: 1700,- Kč, pro 2. nástroj 1500,- Kč

V oboru výtvarném: 1700,- Kč

V oboru tanečním: 1200,- Kč

V oboru literárně dramatickém: 1200,- Kč

 

Číslo účtu zuš pro platby: 276045939/0300


Žádost o přijetí do ZUŠ (všechny obory)