Speciální pedagog

SPECIÁLNÍ PEDAGOG – Mgr. Martina Kubíková

  • činnost speciálního pedagoga je zaměřena na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané
  • interní spolupráce s pedagogickými pracovníky, školním psychologem, rodiči
  • využívá doporučené pracovní materiály a speciální metody vhodné pro kompenzaci poruchy
  • vede hodiny reedukací (tzv. nápravy)
  • poskytuje instruktáž pro využívání speciálních či alternativních materiálů

 

  • kontakty:
    • email: martina.kubikova@jesenickaskola.cz
    • telefon: 241 004 209