Obory

ZUŠ v Jesenici je plně organizovaná státní škola s kapacitou 350 žáků, jejímž zřizovatelem je město Jesenice, a poskytuje základní umělecké vzdělání ve všech čtyřech oborech:

  • hudebním, kde se vyučuje hra na hudební nástroje: klavír, akordeon, housle, violoncello, zobcová flétna, příčná   flétna, klarinet, saxofon, trubka, kytara, bicí nástroje a zpěv sólový i sborový, součástí je dále povinný předmět hudební nauka (hudební teorie) a jeden povinně volitelný předmět (komorní hra, školní orchestr, sborový zpěv). Žáci pravidelně vystupují na interních koncertech školy, na koncertech pro děti MŠ a na veřejných akcích města, ti nejlepší se pak zapojují do soutěží škol či jinak organizovaných.
  • výtvarném, kde se vyučuje kresba, malba, keramika, grafika, plošná tvorba a tyto předměty se ve vyšších ročnících dále rozvíjejí. Žáci pravidelně vystavují nejlepší práce v prostorách školy nebo ve výstavním prostoru atria firmy Ferring-Léčiva, a.s., s níž škola spolupracuje.
  • literárně-dramatickém, kde se vyučují základy divadelní tvorby, tvůrčí psaní, práce s loutkou, divadelní přednes aj. Žáci spolupracují s hudebním oborem při veřejných vystoupeních, pořádají samostatná představení pro rodičovskou veřejnost, zúčastňují se divadelních přehlídek a soutěží.
  • tanečním, kde žáci získávají taneční průpravu a učí se základy lidového, klasického a scénického tance, vystupují pravidelně při adventních koncertech a na samostatném závěrečném představení celého oboru ve Společenském centru Jesenice.

Školné je určeno pro hudební a výtvarný obor ve výši 3.400,- Kč za školní rok, pro obor taneční a literárně dramatický ve výši 2.400,- Kč za školní rok, splatné i pololetně.