O jídelně

Základní informace o školní jídelně:

 1. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně ve dnech školního vyučování.

Rodiče musí žáka přihlásit v kanceláři ŠJ a uhradit obědy zálohově (tzn. předem) na účet ŠJ  276 046 552/0300. Po obdržení platby je žák uveden do systému (zakoupením čipu za 200,-Kč) a jsou mu přihlášeny automaticky obědy na školní dny.

 1. Strávníci mají na výběr ze dvou jídel. Výběr jídel mohou provádět přes internet, na terminálu v jídelně nebo v kanceláři školní jídelny. Změny je nutné provádět včas – do středy na následující týden.
 2. Oběd, který žák nechce nebo nemůže odebrat, musí být včas odhlášen (nejpozději do 7,00). Za neodebraný a neodhlášený oběd se peníze nevrací.

  Odhlásit obědy je možné:
  a) Přes internet - prostřednictvím internetového objednávkového systému přístupného ze stránek školy "žluté tlačítko jídelníček" nebo z webu www.e-jidelnicek.eu.

  b) Přes telefon - 725 612 615 (zasláním SMS) nebo 241 004 227 (záznamník).

  c) Prostřednictvím identifikačního čipu u objednávkového systému v jídelně školy před objednávkový terminál (terminál je před vstupem do jídelny).

  d) Prostřednictvím elektronické pošty na adresu:dana.truhlarova@jesenickaskola.cz, michaela.horesovska@jesenickaskola.cz.

 3. Obědy se musí hradit včas před koncem měsíce na měsíc následující. Pokud není částka uhrazena, může být žák vyřazen z evidence strávníků a oběd pro něj nebude připraven.
 4. Obědy se vydávají ve školních dnech od 11.45 do 14.00 hodin. Oběd první den neplánované nepřítomnosti (nemoci) může být vydán do jídlonosiče v době od 11.30 do 11.40 hodin nebo v době od 13.50 do 14.00 hodin.
 5. U výdeje se žák prokazuje identifikačním čipem. Pokud ho nemá, může v kanceláři požádat o náhradní stravenku. V případě ztráty čipu je strávník povinen zakoupit čip nový.
 6. Pokud chtějí rodiče žáka ze stravování odhlásit (trvale nebo dlouhodobě), musí tak učinit písemně.
 7. Smlouva o poskytování obědů automaticky končí žákům 9. třídy po ukončení školní docházky.

 

Ceník obědů:

Na základě vyhlášky 107/2005 Sb. Jsou žáci zařazeni podle věku, který dovrší v průběhu daného školního roku.

Žáci 7 až 10 let         37,- Kč (platba za 21 obědů 777,- Kč) cena platná od 1. 9. 2022
cena platná do 31. 8. 2022 - 32,- Kč (platba za 21 obědů 672,- Kč)

Žáci 11 až 14 let        39,- Kč (platba za 21 obědů 819,- Kč) cena platná od 1. 9. 2022
cena platná do 31. 8. 2022 - 34,- Kč (platba za 21 obědů 714,- Kč)

Žáci 15 až 18 let        43,- Kč (platba za 21 obědů 903,- Kč) cena platná od 1. 9. 2022
cena platná do 31. 8. 2022 - 37,- Kč (platba za 21 obědů 777,- Kč)

Čip je nevratný a stojí 200,- Kč (cena platná od 1. 6. 2024).

Smlouva o poskytování obědů ve školní jídelně k dispozici zde

Aktuální kompletní znění řádu školní jídelny k dispozici zde