O jídelně

Základní informace o školní jídelně:

  1. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně ve dnech školního vyučování.

Rodiče musí žáka přihlásit v kanceláři ŠJ a uhradit obědy zálohově (tzn. předem) na účet ŠJ  276 046 552/0300. Po obdržení platby je žák uveden do systému (zakoupením čipu za 100,-Kč) a jsou mu přihlášeny automaticky obědy na školní dny.

  1. Strávníci mají na výběr ze dvou jídel. Výběr jídel mohou provádět přes internet, na terminálu v jídelně nebo v kanceláři školní jídelny. Změny je nutné provádět včas – do středy na následující týden.
  2. Oběd, který žák nechce nebo nemůže odebrat, musí být včas odhlášen (nejpozději do 7,00). Za neodebraný a neodhlášený oběd se peníze nevrací.
  3. Obědy se musí hradit včas před koncem měsíce na měsíc následující. Pokud není částka uhrazena, může být žák vyřazen z evidence strávníků a oběd pro něj nebude připraven.
  4. Obědy se vydávají ve školních dnech od 11.45 do 14.00 hodin. Oběd první den neplánované nepřítomnosti (nemoci) může být vydán do jídlonosiče v době od 11.30 do 12.00 hodin nebo v době od 13.45 do 14.00 hodin.
  5. U výdeje se žák prokazuje identifikačním čipem. Pokud ho nemá, může v kanceláři požádat o náhradní stravenku. V případě ztráty čipu je strávník povinen zakoupit čip nový.
  6. Pokud chtějí rodiče žáka ze stravování odhlásit (trvale nebo dlouhodobě), musí tak učinit písemně.
  7. Smlouva o poskytování obědů automaticky končí žákům 9. třídy po ukončení školní docházky.

 

Ceník obědů:

Na základě vyhlášky 107/2005 Sb. Jsou žáci zařazeni podle věku, který dovrší v průběhu daného školního roku.

Žáci 7 až 10 let          27,- Kč (29,- Kč od 1. 2. 2019)

Žáci 11 až 14 let        30,- Kč (32,- Kč od 1. 2. 2019)

Žáci 15 až 18 let          32,- Kč (34,- Kč od 1. 2. 2019)

Čip je nevratný a stojí 100,- Kč.

Smlouva o poskytování obědů ve školní jídelně k dispozici zde (nová verze s promítnutou změnou ceny obědů účinnou od 1. 2. 2019.)

Aktuální kompletní znění řádu školní jídelny k dispozici zde