Postupové zkoušky ZUŠ

Postupové zkoušky 2020/2021

datum

pedagog

časy jsou přibližné

Pondělí 24. 5., div. sál

Žáci P. Trakalové, klavír

14 -14.45   1. + 2. roč., 14.45 – 15.30 3. roč. a výše

 

Úterý 25. 5., třída I. Pas.

Žáci M. Bělanského, B. Lvové,

klavír

14-14.40 1. roč., 14.45-15.15 2. + 3. roč., 15.15-15.45 4. roč. +

Středa 26. 5., hudebna

Žáci J. Hrdličkové, J. Panenkové, zpěv

14-14.30 1. + 2. roč., 14.30-15 3 . + 4. roč., 15-15.30 5. + 6. roč

Čtvrtek 27. 5., suterén, bicí

Žáci T. Formánka, bicí

13-13.30 1. + 2. roč., 13.30-14 .00 3. – 5. roč.

Čtvrtek 27. 5., třída I. Pas.

Žáci I. Pastierikové, akord., klav. O.Vavrinčíkové, klavír

14.15-15.00 akordeon, 15.15-16.00 klavír IP, od 16.00 klavír OV

Pátek 28. 5., B 77

Žáci J. Šefla, zobc. fl., tr. (+ kl.)

14.00-15.00  1. roč. (+PHV), 15-15.30 od 2. roč. výše

Pondělí 31. 5., div. sál

Žáci J. Lenze, Z. Rističe, Š.Slížka, kytary

14.00-14.30 1. + 2. roč., 14.30-15.15 3. roč., 15.15-16.45 4. roč. a výše

Úterý 1. 6., B 77, 1. patro, třída J. Smutné

Žáci M. Kořínkové a M. Jersáka, flétny

13.00-14.00 1. roč. (PHV), 14.00-15.00 2. – 4. roč., 15.00- 15.30 5. roč. a výše                

Středa 2. 6., div. sál

Žáci E. Mynaříkové, housle, M.Bělanského, violoncello

14.00-14.30 1. roč. (PHV), 14.30-15.15 2. – 4. roč., 15.15-16.00 5. roč. a výše

Čtvrtek 3. 6., B 77

Žáci J. Bárty, zobc. fl., klar., sax.

od 15.30

Čtvrtek 10. 6., hlavní školní budova

NÁHRADNÍ TERMÍN

od 14.00

Čtvrtek 10. 6., hlavní školní budova

HUDEBNÍ NAUKA, závěrečný test

od 14.00

Úterý 15. 6., hlavní školní budova

HN, NÁHRADNÍ TERMÍN

od 14.00